петък, 23 септември 2022 г.

Силистренско сдружение работи по проект към Министерство на правосъдието

Силистренското Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ с председател инж. Христина Георгиева започна работа по проект „Център за консултиране и превенция от домашно насилие“ по линия на финансиране от Министерство на правосъдието, който трябва да бъде реализиран в периода 15 август – 14 декември 2022 г. Той е в изпълнение на познатата и от предишни години дългосрочна цел за превенция на домашното насилие в област Силистра чрез ефективно прилагане на Закон за защита от домашно насилие чрез Закон за защита от домашно насилие. Заложени са и краткотрайни цели, насочени към успешна работа в помощ на пострадали от домашно насилие, както и с извършителите, включително в резултат на обучения с тях.

В рамките на проекта са предвидени няколко дейности: „Предоставяне на подкрепа на пострадали от домашно насилие“, а това става при заявка на лица, които се заявяват или са насочени от ДСП, РПУ на МВР и др. институции; „Работа по специализирана програма с извършители на домашно насилие“; „Изработка и разпространение на Ръководство за специалисти, работещи с пострадали от домашно насилие“; „Провеждане на обучения за специалисти в помощ на лица, пострадали от домашно насилие“; „Информираност и публичност“ (вкл. рекламни календари за 2023, разпространени сред институции, училища, кметства и др.).

Проектът е свързан с опазването на основни човешки права, с икономическа и социална интеграция на жертви на домашно насилие; превенция на дискриминацията и равенство на половете и пр. В крайна сметка се разчита да се допринесе за подобряване на качеството на човешкия капитал чрез социална реинтеграция и реализация на пострадалите лица. Не на последно място проектът има значение за повишаване на информираността на местните общности за националните и на европейските политики, свързани с противодействие на насилието.

Няма коментари:

Публикуване на коментар