петък, 3 декември 2021 г.

„АЗ НЕ СЪМ ЖЕРТВА!“ е най-новото мини ръководство за лица, пострадали от домашно насилие

 АЗ НЕ СЪМ ЖЕРТВА!“ е най-новото мини ръководство за лица, пострадали от домашно насилие, разработено от Женско сдружение „Екатерина Каравелова” по проект „Превенция и защита от домашно насилие, чрез надграждане дейността на Център за консултиране и превенция от домашно насилие – Силистра“. 


То е част от проект, финансиран със средства от държавния бюджет  чрез министерство на правосъдието на Република България. За интересуващите се може да бъде намерено в интернет на сайта на Сдружението, работещо от години по тевите за домошното насилие 
(www.ekaravelova.org/images/Biblioteka/Az_ne_sam_zhertva_narachnik.pdf).

Материалът дава отговор на много въпроси, вкл., че „Домашното насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за извършване на такова.“. И още:  цикълът на домашното насилие има три етапа: увеличаване на напрежението, остро и интензивно избухване, и „меден месец“. Той се повтаря, като всеки следващ път насилието ескалира“. Посочени са и видовете домашно насилие: физическо, сексуално, психическо, емоционално, икономическо и др. (в семейството – върху жени или мъже, възрастни хора, над деца, и пр.). Представени са и стратегии за справяне с домашното насилие. Посочени са Национална гореща телефонна линия 0800 11977 и телефон 112.

Има и съвети „Ако сте жертва на насилие е важно“:  да си осигурите среда на подкрепа – приятели, членове на семейството и близки, които подкрепят, без да съдят; изолацията следва да бъде ; да преодолеете чувството за вина, което е вменено (mПострадалият не е виновен!); да се запознаете с правата си: намерете адвокат, НПО, социален работник, за да получите практични съвети и знание как да се справите); намерете връзка с други, като вас, преживели подобни ситуации (НПО, работещо по проблема, групи за подкрепа, социални мрежи, които осигуряват пространство за споделяне и разбиране); не подценявайте собствената си личност и не забравяйте силните си страни – използвайте ги!“.

Няма коментари:

Публикуване на коментар