сряда, 8 декември 2021 г.

Първото десетилетие на ИПУ Силистра в изложба с 18 пана с информация и снимки

 

В навечерието на 8 декември – празник на българската студентска младеж, във фоайето на Филиал Силистра на Русенски университет „Ангел Кънчев“ бе открита изложба на тема „Началото на добри традиции“, посветена на 50-ата година от откриването на Полувисш педагогически институт в Силистра. 


Доц. д-р Румяна Лебедова – директор на Филиал Силистра, представи платната, които по форма и съдържание допълват друга предишна експозиция, наречена „Европейският дух в образователното дело в Силистра в периода 1878-1913 г.“. Тя бе създадена преди няколко години със средства, предоставени от Областна администрация Силистра във връзка с председателството на България на Съвета на ЕС, и разположена също в главното фоайе на откритата преди 35 г. сграда, предназначена за Института.
 
Областният управител Ели Тодорова приветства участниците в откриването на изложбата, подчертавайки в своето слово, че образованието, като всеки важен сектор от управлението на всяка страна, е част от нейната  национална сигурност, както и от стратегията за успешното й развитие. Поздравления поднесоха още д-р Мария Димитрова – председател на Общински съвет Силистра, Мария Недялкова – зам.-кмет на община Силистра (изложбата е подготвена със средства, предоставени от общината), Драгомира Тодорова – началник на архива в града отдела на „Държавен архив“ в Силистра – партньор на изложбата. Специалната изненада бе наградата от името на Районен съд Силистра, чийто председател Мирослав Христов връчи на Филиал Силистра устройство флипчарт, което да подпомогне нагледността в преподавателската работа. В изложбата екип на настоящия академичен филиал, наследник на Института, е събрал върху 18 табла информация и снимки за първото десетилетие на учебното звено, продължило традициите на педагогическото образование в крайдунавския град, от чието начало се навършиха 130 г. 


От встъпителните думи на доц. Лебедова научихме някои важни факти: На 31 август 1971 година Държавният съвет на НР България на основание чл. 94, т. 2 от Конституцията на НРБ издава Указ № 305 за откриване на Учителски институт в град Силистра за подготовка на учители за VVIII клас на общообразователните трудово-политехнически училища със срок на обучение 3 години над средно образование. Той е един от трите по рода си в България с еднакви статут и предмет на дейност (другите два са в Смолян и в Кърджали).

Изложбата, в която вниманието е към първото десетилетие от създаването на Полувисшия педагогически институт, е част от събития по повод юбилея, организирани от Филиал Силистра. Сред тях: 2 научни конференции с международно участие, кръгла маса на тема „Традиция и модерност в българското образование и наука; филм, излъчен от БНТ 2 в 2 части, посветен на Педагогическото училище; юбилеен календар; изложбата „Европейският дух в  образователното дело на Силистра“. Предстои издаване на монография, представяща периоди от развитието на педагогическото образование в Силистра.

Паната са дело на екип, в който преподавателят д-р Милен Сапунджиев осъществява професионално структурирането на материала. Първото десетилетие на ИПУ респектира с ентусиазма, градивния дух и волята за успех както на преподавателите, така и на студентите. Паната представят дейности, създаващи облика на образователната институция, и бележат мястото й в обществения и в културния живот на Силистра.

Откриването на Полувисшия педагогически институт е резултат от усилията на общинската власт и на волята на силистренци да се продължи една просветителска традиция, чието начало е поставено през 1890-1891 г., когато е първата учебна година на Педагогическото училище в Силистра.

В началото кандидатстват 1 650 младежи и са приети общо 235 студенти  в специалностите Български език и руски език(73), Български език, история и западен език(45), Математика и физика(77) и Биология, химия и география(40). През 1976 година се обучават 1 050 студенти в редовна форма на обучение и 374 студенти в задочна форма на обучение.  Планира се до 1980 година да се приемат 2 000 студенти в редовна форма на обучение и 1 000 в задочна форма на обучение, което значи близо 50% от учителите в Северна България да бъдат възпитаници на Полувисшия педагогически институт в Силистра.

През 1986 година Институтът се премества в собствена сграда, в която се помещава Филиал Силистра и днес. Инициативата за строежа на самостоятелна сграда е на местното общинско ръководство. За мотивите, изпитанията и резултатите разказва Йордан Нейков – кмет на община Силистра от 1976 до 1986 година. ППИ има няколко преобразувания, като днес е един от филиалите на Русенския университет (другите два са в Разград и Видин).

Учебното заведение се развива и се реформира в условията на цялостна промяна на обществения модел. Въпреки демографската и икономическата кризи, остава устойчив стремежът през годините да се съхранят добрата традиция и професионализмът при подготовката на кадри за просветната, културната и социалната сфера на обществения живот. Изложбата в целия вид е на адрес в интернет: www.facebook.com/media/set/?vanity=jordan.georgiev.71&set=a.10208618552937413.

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар