понеделник, 13 декември 2021 г.

Суха река тръгва от надморска височина от 333 м в България и се "влива" в езеро на 7 м в Румъния

Напоследък, покрай откриването на екопътеката край село Кранево (www.jordansilistra.blogspot.com/2021/10/blog-post_22.html?m=0), се зашумя по-активно за Суходолието, познато още като Сухата река. Засилен бе и интересът към този интересен природен феномен, напомнящ за други времена със своите истории, разказани от народа, някои от които имат и истинско историческо значение, както и религиозно също. От Уикипедия научаваме, че  Суха река е най-дългата в България с обща дължина 125,8 км, от които в България над 100 км, които я нареждат на 26-о място сред реките на България).

И още: "Намира се в Североизточна България и преминава в област Варна – през общините Суворово и Аксаково, в област Добрич – през общините Добрич и Крушари, в област Силистра – през община Кайнарджа, а заминава и към Румъния, където се "влива" в ез. Олтина. Суха река води началото си под името "Изворско дере" от извор (чешма, разположена на надморска височина от 333 м) в западната част на Франгенското плато, коуето е на 1 км южно от с. Изгрев в област Варна. Тече в северна посока в широка долина, развита в баремски, аптски и сарматски окарстени варовици.

На север от устието на река Карамандере долината ѝ придобива каньоновиден характер със стръмни скалисти брегове (на места дълбоки до 100 м). Северно от село Карапелит коритото ѝ окончателно пресъхва и оттам нататък до устието си продължава като суходолие. На 4 км северно от село Краново, община Кайнарджа, навлиза в румънска територия и се влива като суходолие в югозападния ъгъл на езерото Олтина, разположено на десния бряг на Дунав и намиращо се надморска височина от 7 м".

Няма коментари:

Публикуване на коментар