събота, 21 август 2021 г.

ДНК-изследване от Ножарево, Силистренско, с принос за староевропейското минало на България

В сайта trakiaworld.com бе публикувана статията "История: Генетичната картина на съвременна България", представяща генетичната картина на съвременна България според едно от големите генетични проучвания, както и от други като тях. Според общите изводи: 1. Това което най силно прави впечатление е, че близо 45% от генетичния състав на съвременния българин е от така наречената прото-балканска хаплогрупа I2. Следващите две групи са мутации на така наречената арийска група; 3. Заедно с J процентите стават 80%. До момента това, което виждаме е, че съвременните българи са същите хора които са присъствали в днешните ни земи от минимум 10 000 години4. Обвързаността на I с J. Тази група се определя като близко източна чието най ранно разселване е в Северна Африка, поради което често ще я срещнете да е споменавана като Африканска, тъй като съществува и хипотеза че тя се заражда в Етиопия. Типична хамитска група. 5. Хаплогрупа N е с едно от най-слабите присъствия. Тя е типична Евразийска и е зародена в земите на Китай. Тя има почти идентично слабо присъствие в цяла Западна и Централна Европа, но особено силно присъствие в Източна Европа в лицето на Русия и Балтийските държави. Също така в Скандинавия и по конкретно в граничната зона с Русия. 6. Най слабо присъствие в това проучване има хаплогрупа K. За нея ще кажа само, че е по-стара от I и J и е посестрима на тази от която произлизат споменатите две IJ, които от своя страна са мутации на IJK.

По-нататък авторите разшифроват още цифри, проценти и други изводи от изследването. Любопитно е и твърдението с езиковедски привкус: "Съществува хипотеза която тълкува името славяни буквално като синонимна форма на болгари: Сла (славен, слънчев, божествен, бога слънце, белият, сияещият) и Вян, като Вян-Ван-Вайн-Войн. Бол (бял, слънчев, БОЛГ, сиреч БОГ, сияещ) Бол (г) ар . Ар е типично арийски суфикс за човек, орач. Тук Г е в синергизъм и с Бол-г, и с Г-ар, като по този начин дава значение за Бол-г в смисъла на бял Бог, а за Г-ар като хора войни. В някой наречия Г се видоизменя през ГХ към Х и К. БолГар, БалХар, БалГХар, БалКар. Тази хипотеза е интересна и има резон в нея".

Още по-интересно за нас, добруджанци е, че принос за написването на тази статия има и изследване на терен, включително в силистренското село Ножарево: "Резултатите от ДНК изследването на Българите от 8-10 век, взети от Ножарево и Мостич. Изследването е на БАН и екипа на Академик Ангел Гълъбов и Италианският национален генетичен институт. Публикувано е в престижното списание Human Biology. Съвременните Българи сме старите Европейци, идентични с Българите на Аспарух. Нещо, което прави силно впечатление е идентичността ни с централна Италия. Това би могло да се обясни само по два начина. ЕТРУСКИТЕ и АЛЦЕКОВИТЕ БЪЛГАРИ".

Няма коментари:

Публикуване на коментар