понеделник, 22 август 2016 г.

Подкрепа за личностно, професионално-кариерно ориентиране и развитие в община Ситово

 Под надслов „Какъв ще стана?” в подкрепа за личностно, професионално-кариерно ориентиране и развитие на учениците общинска администрация Ситово съвместно с  Дирекция „Бюро по труда” гр. Силистра и НЧ „Хр. Смирненски -1940” с. Ситово организираха среща с подрастващите от селото. Мероприятието се реализира  в два етапа, като участие вземаха ученици от различна възрастова група.

За постигането на своята цел на 14 юли 2016 г. в салона на читалището инициаторите систематизираха представи за различни професии, инструменти на труда и резултат от него.  Менторите – Галина Йорданова (зам. кмет по „Образование, социални дейности и европроекти”), Севил Халим (главен специалист „Човешки ресурси”) и  Ваня Атанасова („ГРАО”) представиха професии от различни области  и тяхното значение за живота на хората. 

Служителят от Дирекция „БТ” Илка Петрова запозна учениците с професионалната дейност на трудовите посредници, които осигуряват заетост на първичния пазар на безработни хора. С посредничеството на бюрото по труда  от общината се наемат по програми и мерки за заетост лицата, които търсят трудова реализация.


Във втория етап на срещата проведен на 18 август 2016 г. младежите имаха възможността да усетят истинската работа на общинските служители. Разделени в няколко групи, на учениците им беше предоставена възможност да се докоснат до работния процес на администраторите. Мероприятието има за цел да подпомогне децата да растат като уникални личности, както и стимулиране на тяхната индивидуалност и оригиналност в избор на бъдеща професия. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар