вторник, 2 август 2016 г.

Започва записване за клубове и школи по интереси на ОДК Силистра за 2016/2017 учебна година

ЗАПИСВАНЕТО НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В ШКОЛИТЕ, клубовете и групите на Обeдинен ДЕТСКИ КОМПЛЕКС - гр. Силистра е възможно през цялата УЧЕБНА година. РОДИТЕЛИТЕ МОГАТ ДА ПОДАВАТ СКАНИРАНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА ИЛИ ЛИЧНО ДА ЗАПИШАТ ДЕЦАТА СИ В СГРАДАТА НА ОДК НА адрес: УЛ. "Добрич" № 68 а
РАБОТНО ВРЕМЕ: ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК 8:30 - 17:00 ч. ; ОБЕДНА ПОЧИВКА 12:30 - 13:00 ч.; email: odk_silistra@abv.bg; Телефон: 086/82-40-46. Сайт в интернет: http://odk-silistra.com/.

Ръководители - Росица Атанасова, Светла Тодорова. Школата по баскетбол към ОДК съществува от 2012 година и е наследник на направление Баскетбол към Ученическа спортна школа, създадено през 1993 г. Школата е изградена от 8 постоянни учебно-тренировъчни групи, в които тренират над 140 ученици от ІІІ до VІІІ клас.


Ръководители - Руси Иванов, Веселин Стойчев. Школата по футбол за деца и ученици, момчета, е сформирана през 2007 г. към УСШ, гр.Силистра, като от м. септември 2012 г. преминава в структурата на ОДК. Под мотото "Здрав дух в здраво тяло" през годините в учебните групи на школата тренират и се обучават много силистренски ученици.

Треньор Илия Недков. Леката атлетика е царицата на спорта. Тя е в основата на всеки един спорт и развива основни качества, необходими за спорта - бързина, ловкост, издръжливост, сила, гъвкавост. Освен физическите качества, леката атлетика развива и качества, формиращи личностното развитие - упоритост, трудолюбие, постоянство, отговорност, организираност, с...


Ръководител Ясен Неделчев. Школата по плуване при ОДК - Силистра е продължител на традициите и историята на клуба по плуване, създаден към Ученическа спортна школа, гр.Силистра. Плуването е един от най- старите и популярни спортове в света ,а за Силистра като град намиращ се на брега на р.Дунав, се е утвърдил като предпочитан спорт, с традиции.

Ръководител: Галя Стоянова. Кинезитерапия означава лечение чрез движение, в ОДК се предлагат занимания в учебни групи чрез програма от упражнения за профилактика на гръбначните изкривявания. В медицинскaта рехабилитация понятието Кинезитерапия доскоро бе известно като Лечебна физкултура или ЛФК.

Ръководител Славянка Стоянова Литературният клуб и Школата по български език са полезни форми на занимания с ученици, желаещи да обогатят знанията си по български език и литература. Заниманията допълват учебното съдържание от V до ХІІ клас. Изградена е специална група за подготовка на седмокласници при кандидатстване в езикови и професионални гимназии.


Балетна школа "Аксел" е създадена през 1995 година към Центъра за работа с деца - извънучилищно педагогическо учреждение в гр. Силистра. От 2012/2013 уч. година Балетната школа преминава в структурата на Обединен детски комплекс / ОДК, гр. Силистра. Ръководител на школа «Аксел» е Адриана Мумджиева, педагог, възпитаничка на школата и на Центъра за работа с деца.

Ръководител Живка Ковачева. Клубът по изобразително изкуство и приложна етнография е създаден през 1994г. към Центъра за работа с деца /ЦРД и продължава дейността си в настоящия ОДК като Школа по изобразително и приложно изкуство.

Школа по изобразително изкуство с ръководител Вихрен Иванов е създадена през 2005г. към Центърa за работа с деца, гр.Силистра. От 2012/2013учебна година групи на Школата запазват дейността си, като преминават към ОДК, гр.Силистра. Школата по изобразително изкуство провежда обучение на деца и ученици по възрастов принцип и в учебни групи.


Театралното студио към ОДК - Силистра е създадено в началото на 2012/2013 учебна година и се изгражда като театрална формация със собствен стил и сценични изяви. В студиото участват деца от 8 до 18 годишна възраст. Тук правят своите първи стъпки в изкуството бъдещи актьори на Силистра и се възпитава не само любов към театралното изкуство.

Ръководител: Йорданка Маринова. Екоклубът и клуб "Млад природозащитник" са основани през 1996 г. към ЦУТНТ и продължават занимания в ОДК, от 2012г. В кръжоци "Занимателна и приложна химия " към ОДК чрез интересното и занимателно занятие учениците навлизат в света на науката химия и научават много за приложението й в бита на хората.

.

Няма коментари:

Публикуване на коментар