понеделник, 22 август 2016 г.

Държавни зрелостни изпит, сесия август – септември, 2016 г. и Информация за осъществяване на държавния план - прием в област Силистра

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – СИЛИСТРА
ул. “Шар планина” 75, п.к. 286 тел/факс: 086/823-958; е-mail: rio_silistra@mbox.contact.bg
Държавни зрелостни изпит, сесия август – септември, 2016 г.
област Силистра


101 лица са подали заявления за явяване на изпит по Български език и литература, който ще се проведе на 29 август (понеделник) от 8.00 часа.

122 лица са подали заявления за втори държавен зрелостен изпит, който ще се проведе на 30 август (вторник) от 8.00 часа.

Най - предпочитаните предмети за втори държавен зрелостен изпит са География и икономика (57 % от подалите заявления за II ДЗИ) и Биология и здравно образование (38 % от подалите заявления за II ДЗИ).

Училищата, в които ще се провеждат изпитите са:

§  Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги „Ат. Буров”, Силистра
§  Средно училище „Васил Левски”, Дулово
§  Средно училище „Христо Ботев”, Тутракан

Ще продължи практиката по видеонаблюдение и запис на цялото времетраене на изпитите и повишено внимание за предотвратяване на преписване и подсказване.

За първи път изпитите ще се проведат на части, като участниците ще имат определено време да работят по част от изпитния материал, след което го прибират в плик и повече не могат да се връщат към тези задачи.

В две части ще се провеждат изпитите по:

§  Математика;
§  Химия и ООС;
§  Биология и ЗО;
§  Физика и астрономия,
а в три части по:

§  Български език и литература;
§  История и цивилизация;
§  Философски цикъл
§  География и икономика
§  всички чужди езици.


Излизането ще е позволено след приключване на дадена част. Този начин на провеждане е прилаган досега за изпитите за седмокласниците.

Още полезна информация: от 1 август РИО вече се казва Регионално управление на образованието - Силистра; закрито е СОУ "Ю. Гагарин", Силистра. Останалите 7 СОУ в областта вече се казват средни училища (СУ) според новия закон. Другите училища не са променили имената си; от 1 август ПЗГ "Добруджа", Силистра вече е общинско училище; брой записани първокласници към момента - 961 (съизмеримо с предишните години).


Информация за осъществяване на държавния план - прием


От заложени 14 паралелки за прием след VІІ клас са закрити 2 паралелки:

§  ПГС „П. Пенев” - Строителство и архитектура/ Интериорен дизайн – след първо класирани поради само 4- ма желаещи;
§  ЕГ „П. Яворов” – Технологичен профил – Предприемачество и бизнес (с френски език) - след трето класиране поради брой ученици под минимума;

От осъществените 12 паралелки 11 са в Силистра и 1 в Тутракан:

§  ПМГ „Св. Кл.Охридски“ – Природоматематически профил – Математика
§  ПМГ „Св. Кл. Охридски“ – Природоматематически профил – Биология и здравно образование
§  ПМГ „Св. Кл.Охридски“ – Технологичен профил – Информационни технологии
§  ЕГ „П. Яворов“ – Чуждоезиков профил – Английски език
§  ЕГ „П. Яворов“ – Чуждоезиков профил – Немски език
§  СУ „Н. Й. Вапцаров“ – Хуманитарен профил
§  ПГМТ „Вл. Комаров“ – Компютърна техника и технологии
§  ПГСУАУ „Ат. Буров“ – Икономика и мениджмънт
§  ПГСУАУ „Ат. Буров“ – Икономическа информатика
§  ПГСУАУ „Ат. Буров“ – Митническа и данъчна администрация
§  ПГПТ „Евл. Георгиев“ – Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки
§  СУ „Й. Йовков, Тутракан - Природоматематически профил

Запълнени на максимума са 7 от 12-те осъществени паралелки.
Няма паралелки под минимума.
Приети са 295 ученика, които представляват 32,2 % от завършилите седмокласници.
Все още могат да бъдат заемани свободните места от ученици, които имат положителни оценки по български език и литература и по математика от националното външно оценяване за VІІ клас. Свободни места има в СУ „Й. Йовков, Тутракан, ПГПТ „Евл. Георгиев“, ПГМТ „Вл. Комаров“, СУ „Н. Й. Вапцаров“, ПМГ „Св. Кл.Охридски“ (Математика).

При приема след VІІІ клас към момента са закрити 2 паралелки:

§  ПГМТ „Вл. Комаров” - Металорежещи машини/ Металообработващи машини – 0 желаещи;
§  ПГЛП „П. Славейков” – Шивачество (за ученици със специални образователни потребности) – недостатъчен брой ученици;


Записаните ученици в паралелките към момента са 501. Приемът продължава.

Няма коментари:

Публикуване на коментар