вторник, 16 август 2016 г.

В община Дулово интегрират етномалцинства с европари

Близо 200 хиляди лева ще инвестира общината
в Дулово за интеграция на жители от етническите малцинства. Средствата са осигурени от Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. 
Целта на проекта е да подпомогне деца и родители от етническите малцинства да се впишат в социалния живот на местната общност. Акцент в дейностите ще бъде овладяването на български език чрез специализирано обучение. В проекта са включени деца от детските градини в Дулово и в селата Межден и Чернолик. 

Обучителите са квалифицирани педагози, които ще бъдат подпомагани от ромски медиатори и психолог. Планирано е уроците да се провеждат под формата на игра, съобразени с възрастовите особености на децата. Проектът „Родители и деца заедно в учене и игра“ ще продължи през следващите 2 години.


Информация на БНР (www.bnr.bg)

Няма коментари:

Публикуване на коментар