понеделник, 1 август 2016 г.

Три нови проекта лъскат съвременния имидж на древна Силистра


Три проекта но Община Силистра са одобрени и финансирани по т.нар. тема "Обичам природата и аз участвам" по програма на на ПУДООС към МОСВ, стана ясно от представяне на тяхното съдържание пред силистренските журналисти.

Първият от тях ще обнови и промени визията на подхода - стълбите към крепостта "Меджиди табия", в района на която е и Пътеката на здравето - любимо място на стотици силистренци, любители на природата.

(За отбелязване: Пътеката на здравето не е общинска, а публична държавна собственост, поради което проектът не я визира. Но като гражданска активност ще бъдат подменени няколко пейки и ще бъде запазена перголата, едно съоръжение, състоящо се само от странични колони и напречни греди и, за разлика от беседката неразполагащо със стени или покрив).

Според техническото задание: предстои подмяна на начупените стъпала; ще бъдат изградени кът за отдих и детска площадка; предвиден е монтаж на нови пейки и поставяне на кошове за боклук. Ще бъдат засадени още дървесни видове - китайски махмурници и каталпи, ще бъде почистен от литорасли отводнителният канал. Собствеността на Община Силистра е до подпорната стена. Затова и проектът касае тази част.

Кметът на общината д-р Юлиян Найденов и екипът му в състав: Ростислав Павлов - секретар на общината, Денка Михайлова - зам.-кмет "Хуманитарни дейности" и Весела Тодорова - ръководител на проектите, представиха и другите два проекта: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРЕВНА ПЛОЩ В СРЕДНА ИВИЦА НА УЛ. СЕДМИ СЕПТЕМВРИ В УЧАСТЪКА ОТ УЛ. ПЕТЪР БОЯДЖИЕВ ДО УЛ. ДОБРИЧ в ГР. СИЛИСТРА и КЪТ ЗА ОТДИХ И ПОЧИВКА С. СРЕБЪРНА.

Изпълнители на проектите за обща стойност 30 хил. лв. са "Синева" ЕООД и "Ербауер" ООД. В с. Сребърна чешмата в центъра на селото, изградена със средства, дарени от рода Цоневи, вкл. от големия български актьор Коста Цонев, ще бъде отремонтирана и ще са изгради кът за отдих край нея. По проектите са взети под внимание препоръките на СНЦ "За по-добра и красива Силистра", на доброволците от Ученическия парламент, както и на хората от селото, прочуто с резервата и пеликаните.

Няма коментари:

Публикуване на коментар