понеделник, 15 август 2016 г.

Студент от Того във Франция грабна наградата на Европейския летен университет в Силистра

Галя ГАЛИНОВА, "Аз Буки", бр. 32

Тридесет и шест студенти и преподаватели от 12 страни са част от тазгодишното издание на Европейския летен университет. Той се организира от Софийския университет и Института по европейско право от българска страна, Международния център за европейско образование в Ница, Франция, и румънските университети „Симитри Кантемир“ в Букурещ и „Биотера“ в Слобозия. 

„Това е 13-ото издание на Университета, който е единствената инициатива от този вид у нас. Така броят на участниците вече достига 400. Програмата продължава една седмица и е разделена между Румъния и България. Община Силистра е наш партньор още от началото“, коментира доц. д.ю.н. Атанас Семов от Юридическия факултет на СУ – ръководител на международната магистърска програма по право на ЕС в Алма матер. 

Лекциите и дискусиите в Летния университет се провеждат само на френски език. Темата традиционно е „Европа като правова общност“, като всяка го- дина в обсъжданията се поставя различен акцент. В това издание преподаватели и студенти се фокусират върху миграцията в Европа. В преподавателския състав са включени професори от Белгия, Франция, Румъния и България, а студентите са от Франция, Унгария, Швейцария, Босна и Херцеговина, Полша, Того, Турция, Румъния и България. Участието на чуждестранните младежи се подкрепя от Представителството на Асоциацията на франкофонските университети в България. 

Подборът на чуждестранните участници се прави от центъра в Ница, а представителите от България и Румъния се определят от съ- ответните университети. Най- важни критерии са отличното владеене на френски език и добрата подготовка по темата. Студенти и преподаватели дискутират най-горещите теми от дневния ред на Европа. Сред тях са отношенията между ЕС и Турция, справянето с бежанска- та вълна, терористичните атаки в европейски градове, спазване- то на правата на човека. Винаги присъства дискусия за виждани- ята на младите за бъдещето на Европа. 

Една от кръглите маси е за идентичността на европейско и национално равнище – дали и доколко трябва да бъде пазена тя и на каква цена, какви са заплахите пред нея. „По традиция в последния ден от форума разделяме студентите на 3 отбора чрез жребий. На случаен принцип те получават тема, по която трябва да се подготвят. Понякога темата се различава от личната позиция на студентите, но те трябва да покажат умения да защитават теза дори ако не я споделят лично. 

Организира се състезание с въпроси и отговори, след което всеки отбор представя презентация. Работата им се оценява от международно жури“, разказва още доц. Семов. От- борът победител получава на- града, а Голямата награда на кмета на Силистра се връчва на най-изявения чуждестранен студент. Тази година това е Яво Нкону от Того – студент във Франция. „Нерядко младите хора показват доста по-добро разбиране на европейските проблеми от повечето политици“, обобщава доц. Семов.

Няма коментари:

Публикуване на коментар