вторник, 16 август 2016 г.

Община Силистра кани на обществено обсъждане за резервата "Сребърна"


Заповядайте на работна среща на Община Силистра и Българска фондация „Биоразнообразие” със заинтересованите страни на 25 август 2016 г. (четвъртък) от 17 ч. в залата на Общински съвет Силистра във връзка с номиниране на Поддържан резерват „Сребърна” за сертифициране като Биосферен парк по Програмата „Човекът и природата” на ЮНЕСКО.

Предстои обсъждане на възможността за присъединяване на територията на Община Силистра към преходна зона (зона за развитие) на евентуален Биосферен парк „Сребърна”, което би спомогнало за международния престиж, икономическото и културното развитие на общината, чрез популяризиране на бранда (б.а.ред.-термин в маркетинга, който описва компания, продукт, продуктова линия или услуга), създаване на туристически маршрути, продукти и услуги. Вашето участие в работната среща е важно за общността!

Няма коментари:

Публикуване на коментар