петък, 2 октомври 2020 г.

Паметна среща в Силистра „Изпълненият дълг към една премълчана истина“ в чест на Крайовския договор

На открито пространство пред Регионална библиотека „Партений Павлович“ в Силистра бе проведено събитието „Изпълненият дълг към една премълчана истина“ в чест на 80-ата година от подписването на Крайовския мирен договор, възвърнал Южна Добруджа към майката родина България. То бе организирано от екипа на библиотеката с логистичната и материална подкрепа на Областна администрация Силистра, представена на тържеството от заместник-областните управители Илиян Великов и Стоян Бонев, както и на Елена Томова – главен секретар на Областна администрация.

 

 В събитието участваха автори на книги за съдбата на Добруджа и за борбата за освобождението й от румънска окупация в периода преди 1940 г. (подробностите за тях и за паметниците в областта по темата в публикацията http://silistra.government.bg/OA-SILISTRA/home.nsf/pages/bg/NT0001A9FE?OpenDocument).
 
Доц. д-р Румяна Лебедова, автор на книга за „мита Златна Добруджа“ и изследовател на изпълнението на 4-те спогодби към Крайовския договор, се представи със свое специално събитието експозе, подготвено за разноликата аудитория от Силистра, Дулово, Кайнарджа, Алфатар, Ситово, Главиница, Тутракан, Кубрат и др. градове. То бе посветено на премълчаната истина, за духовните измерения на Крайовския договор, за еуфорията и страданието, за очакванията и разочарованията, за смисъла и отрицанието, за радостта и тъгата, за миналото и настоящето.
 
Самодейци от Народно читалище „Христо Смирненски“ в с. Ситово с председател Никола Георгиев поздравиха присъстващите с танц и стихове от поетесата и краевед Красимира Орлоева. Със свой поздрав участва и народната певица Иванка Въндева – самодейка в НЧ „Ведрина“ – кв. Попово, град Алфатар.
 
Ревю на добруджански народни носии бе представено с обяснения на символи, традиции и техники на изработването им от страна на фолклористите д-р Йордан Касабов – Силистра, и от Калина Михайлова – село Шуменци, Тутраканско.
 
Всички те, заедно с над 20 автори на книги – художествени, научни, краеведски и изследователски, получиха празнични поздравителни адреси от името на Ивелин Статев – областен управител. За спомен за всеки от тях – малки варианти на постерите, представящи издадените през последните няколко години книги за Добруджа.
 
Както и изображения на над 30 паметника в 15 населени места в областта (Силистра, Тутракан, Кайнарджа, Алфатар, Срацимир, Сребърна, Старо село, Ситово, Смилец, Йорданово, Васил Левски, Бабук, Попина, Срацимир, Зафирово). Поздравителни адреси имаше още за Регионална библиотека с директор Светла Ангелова и за отдела в Силистра на „Държавен архив“, начело с Драгомира Балева-Тодорова.
 
Първата по рода си паметна среща имаше и своята съпътстваща проява – в съчетание със събитието бе изложбата на „Държавен архив“, подготвена от силистренския екип на ДА „Архиви“ – същата изложба може да бъде разглеждана с още допълнителни автентични материали в сградата на самия архив на ул. „Генерал Скобелев“.
 
На практика с проведеното събитие по повод историческия факт – Крайовския договор, бе направен опит да се намери обобщен отговор 8 десетилетия по-късно на въпроса – какъв е към него интересът на властта, обществеността и на творците от общините в област Силистра през последните 15-20 години. В частност и от преди това, за да бъде изведена от забравата темата, обвързваща в обща кауза дълга и истината.
 
Събитието е едно от близо 10 в област Силистра, някои от които вече преминаха (4 от тях бяха за откриване на паметни плочи в Силистра, Тутракан, Старо село и Ситово). Днес на първия етаж в библиотеката ще бъде даден старт на осмата по рода си изложба „Добруджа“, дело на Филателно дружество „Димитър Дончев“ със секретар Христо Христов. В същия ден в Тутракан е форумът, наречен Национална конференция „Българската и международната общественост за Добруджанския въпрос. Нови документи, нови прочити, нови тези“.
 
Междувременно в Дунавския парк на Тутракан е подредена изложба на тема „80 години от възвръщането на Южна Добруджа“. Мобилната експозиция проследява процеса на възвръщане на Южна Добруджа към България през 1940 година. Както посрещането и настаняването на български преселници от Северна Добруджа.
 
На 1 октомври в залата на Археологическата експозиция при Регионален исторически музей Силистра е Академичната кръгла маса на Филиал Силистра на Русенски университет „Ангел Кънчев“. Участващите доклади са публикуване в 12-ата книга от поредицата „Известия на Научен център „Св. Дазий Доростолски“, съорганизатор на форума.
 
Той е посветен на няколко годишнини: 80 г. Крайовски договор, 75 г. Русенски университет, чийто юбилей предстои през м. ноември на настоящата година; 130 г. Педагогическо образование в Силистра и 140 г. от рождението на Йордан Йовков.

Адресати на поздравителните адреси от областния управител на област Силистра Ивелин Статев по повод Паметна среща „Изпълненият дълг към една премълчана истина“ за автори на книги за Добруджа и борбата за нейното освобождение, както и за участници в събитието, посветено на 80-ата година на Крайовския договор от м. септември 1940 г.:
От Силистра: Румяна Лебедова (доц. д-р), Румен Липчев (доц. д-р), Наталия Симеонова (д-р по история), Йордан Касабов (д-р по етнология), Цветана Цанова, Димитричка Георгиева, Димитрина Христова, Иван Колев, Иван Занов, Михаил Жеков и Пламен Петров (съавтори), Момка Чумпилева.
От общини в областта и от друг градове: Петър Бойчев и Анастасия Якова (Тутракан), Мариана Димитрова и проф. д-р Николай Ненов (РИМ Русе ), Тодор Опрев (Добротица), Михаил Гавазов и Петър Кънев (Алфатар), Хабил Курт (родом Босна, сега Силистра), Милка Трендафилова (Калипетрово), Татяна Тихчева (родом Тервел, сега Сребърна), Дафинка Станева (Кайнарджа), Иван Стоянов и Ангел Михайлов (Дулово), Атанас Сивков (родом Окорш, сега Варна), Валентин Събков (Варна), Калина Михайлова (Шуменци) - участник в програмата, Господин Великов (Проф. Иширково), Симеон Бенов (Краново); Иванка Въндева – самодейка от НЧ „Ведрина“ – кв. Попово, Алфатар участни в програмата.


Институционални поздрави: „Държавен архив“ (тематична изложба), Регионална библиотека „Партений Павлович“ - организатор на проявата, НЧ „Христо Смирненски“ (село Ситово) – участник в програмата; Христо Христов (секретар на филателното дружество в Силистра) - тематична юбилейна изложба.

Няма коментари:

Публикуване на коментар