петък, 30 октомври 2020 г.

Доц. д-р Румяна Лебедова е "Будител на нашето съвремие 2020" в СилистраПо повод 1 ноември - Ден на народните будители, кметът на община Силистра д-р Юлиян Найденов връчи отличието (грамота и дърворезба), наречено "Будител на нашето съвремие 2020", на доц. д-р Румяна Лебедова - преподавател по литература, отскоро директор на Филиал Силистра към РУ "Ангел Кънчев". Наградата се присъжда на личност, организация или институция, за която през изминалата година е прецено, че има особен принос за духовното развитие на Силистра.


В случая конкретният повод е постигнатите научни постижения и всеотдайна обществена дейност по повод 130 години педагогическо образование в Силистра - доц. Лебедова в основата на екипа, изготвил двете части на филма за годишнината, представен наскоро в Международната академична кръгла маса, проведена в Силистра.
На церемонията по връчване на отличието присъства и зам.-кметът "Хуманитарни дейности" Мария Недялкова. Доц. Лебедова благодари на преподавателската колегия за екипния труд и на своите студенти (тя e
била ръководител на 35 дипломни работи и в продължение на години води Студентска учебно-изследователска лаборатория „Културно-историческо наследство“, с която организира изложби, семинари, експедиции; подготвя за участие в научни конференции и научноизследователски проекти изявени студенти; издава и популяризира паметни листи по повод исторически и литературни събития.Студентска лаборатория по културно-историческо наследство).
Румяна Лебедова е родена в Силистра. Завършва средното си образование в ПМГ „Св. Климент Охридски“ в родния си град, а висшето – във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ – специалност „Българска филология“, с втора специалност „История“. В периода от 1985 до 1990 г. е учител по български език и литература в ПМГ „Климент Охридски“.
Във Филиал Силистра на Русенския университет „Ангел Кънчев“ е от 1990 г., в който в периода 2012-2016 г. е ръководител на катедрата по филологически науки. От 2009 г. е доцент по българска литература с хабилитационен труд „Диалози. Образ и слово“. Преди това през 2004 г. защитава докторска степен с дисертация на тема „Митът Златна Добруджа в българската литература“, на базата на която има и издадена книга, която през 2006 г. бе финансирана от община Силистра в чест на 1900-годишнината на града, заедно с други над 10 проекта, одобрени след конкурс.
Автор е на 6 монографии, 11 студии, 3 учебни помагала и над 100 статии и доклада в областта на литературознанието. Научните й интереси са в полето на филологията, литературната история и теория, диалогичните връзки история-митология-литература, литература-изобразително изкуство, културология.

Няма коментари:

Публикуване на коментар