четвъртък, 22 октомври 2020 г.

Уредник от РИМ Силистра защити ОНС „доктор“

В Силистра с още един станаха повече защитилите научна докторска степен, след като Светлана Ганчева, която е уредник в отдел "Археология" при Регионален исторически музей Силистра, защити успешно приключи своята дисертация, представена пред авторитетно жури с учени от ВТУ Велико Търново, ИБЦТ-БАН, НАИМ-БАН и НИМ.

Други двама нейни колеги преди това имаха тази чест - директорът на музея Николай Тодоров и Наталия Симеонова от отдела за най-нова история, а още преди тях е археологът Георги Атанасов, който е и доктор на историческите науки (дин). Калоян Димов - също уредник в музея, бе приет преди време за докторант по „Археология (Средновековна нумизматика)“ във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ - Велико Търново. 

Във филиал Силистра на Русенския университет работят 9 преподаватели в хуманитарни и инженерни дисциплини с образователно-квалификационна степен „доктор“. Доскорошен уредник в музея, вече пенсионер, бе д-р Румен Липчев. В историческата област е д-р Тодор Тодоров, инициатор за издаване на специализирани енциклопедии, вкл. и първа по рода си за област Силистра.

Във Филиал Силистра при Русенски университет „Ангел Кънчев“ (вкл. по сайта fs.uni-ruse.bg) работят 9 преподаватели в хуманитарни и инженерни дисциплини, които сащо имат образователно-квалификационна степен „доктор“: Румяна Лебедова - настоящ директор на Филиал Силистра, Валентин Стоянов - заместник-директор, Диана Железова, Галина Лечева, Валентин Манев, Евгения Горанова, Иван Григоров, Милен Сапунджиев, и Тодорка Георгиева (единствена д.ф.н.), като от тях шестива са и доценти (Стоянов, Георгиева, Лебедова, Лечева, Железова, Богданова).

Отделно часове със студенти вземат други три силистренки с ОНС "доктор"  - Силвия Ангелова, Мария Томова и Диана Бебенова-Николова. Дългогодишни преподаватели и автори на учебници са проф. д-р Иван Недев (отскоро покойник), доц. д-р Илияна Горанова - дългогодишен директор на ИПУ и после на филиала, доц. д-р Теменужка Богданова - доскоро директор на филиала. В Силистра има и етнолог - д-р Йордан Касабов, до преди години преподавател в Земеделския колеж - сега УНЦ към Филиал Русе на ВУАРР Пловдив. 

Началникът на РУО на МОН Габриела Миткова също е с ОНС  „доктор“. В сферата на дисциплини към УниБИТ София Сезер Нихат от Дулово защити своята докторска степен. Още от 80-те години на миналия век дисертация е защитил бизнесменът д-л Стефан Иванов, както  и зооинженерите д-р Тихомир Кунев и д-р Стефан Николов. 

Д-р по теология от Киевско висше учебно заведение е отец Добри Чаков, протосингел на Доростолска епархия. По визуални изкуства със защитена степен в Румъния е художничката д-р Христина Гаева, която е и председател на Група на СБХ Силистра. Докторантура в обозримо бъдеще ще предстои да защити и Александър Любенов - директор на Опитна станция по кайсията и земеделито към Селскостопнанска академия София.


Няма коментари:

Публикуване на коментар