четвъртък, 22 март 2012 г.

В Попина оправят дере с пари на Европа, страната и община Ситово


На 16 март 2012 г. кметът на община Ситово инж. Николай Неделчев подписа  с министър Лиляна Павлова в Министерството на регионалното развитие и благоустройство договор по ОП "Регионално развитие" по схемата за безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малко общини". Още информация: това е приоритетна ос 4:Местно развитие и сътрудничество, Операция 4.1:Дребномащабни местни инвестиции. Проектът на община Ситово е "Корекция на дере в село Попина, община Ситово". Стойност 926 001,12 лв, като 787 100,95 лв е финансиране от ЕФРР, 92 600,11 лв е финансиране от националния бюджет и 46 300,06 лв са от общината. Продължителността на проекта е 24 месеца.

Няма коментари:

Публикуване на коментар