неделя, 11 март 2012 г.

Кампания на гражданското общество за реформа на правилата в Европейския съюз за достъп до документи


09.03.2012 г.
Програма Достъп до Информация
Програма Достъп до Информация подкрепи предложенията на Access Info Europe за реформа на правилата за достъп до документи на Европейския съюзсинтезирани в 20 точки. Към момента 30 организации са подкрепили предложенията. На 7 март 2012 г. Access Info Europe отправи призив за присъединяване към кампанията за по-голяма прозрачност на Европейския съюз (ЕС) в рамките на дебата за изменение на Регламент 1049/2001 за достъп до документи в ЕС. Договорът за функциониране на ЕС (ДФЕС) дава възможност за реформа в тази област, който след влизането в сила на Лисабонския договор признава „правото на достъп до документи на институциите, органите, службите и агенциите на ЕС, независимо от носителя”. Датското председателство на ЕС си поставя цел до месец юли 2012 година да се постигне съгласие относно реформиране на правилата за достъп до информация. ПДИ преведе предложенията на Access Info Europe на български езикВсеки, който иска да подкрепи призива може да пише на Anne Vandelle, anne@access-info.orgСтраница на кампанията с информация за подкрепилите я лица и организации: http://www.access-info.org/en/european-union/226-reforming-regulation-104.Програма Достъп до Информация следи и активно участва в дебата за промени в Регламент 1049/2001 и отразява неговото развитие в специална секция  на своята интернет страница: http://aip-bg.org/debate/re1049.html. Там сме публикували и превод на обзора на последните важни събития, свързани с дебатите по измененията на Регламент 1049/2001, изготвен от Тони Бъниън, директор на организацията Statewatch, която следи от близо и участва в процеса. (Виж: Наблюдателница на Statewatch относно „Регламент 1049/2001 за достъпа до официални документи на Европейските институции“).

Няма коментари:

Публикуване на коментар