вторник, 20 март 2012 г.

Плаевенчанин предлага "Сребърна" да стане резерват
Плевенчанинът Алекси Петров предлага езерото "Сребърна" да стане резерват през 1948 г., същото прави и за Камчия (1951 г.). Това научаваме от сайта  http://posredniknews.com. От 1947 г. Алекси Петров заема длъжността секретар в учредената при БАН Комисия за защита на природата и взема дейно участие при изработването на Указа за защита на родната природа (1960 г.) и на Правилника за неговото приложение (1967 г.) Изпратен е в Швейцария като делегат на БАН на международен конгрес за защита на природата (1948 г.). Алекси Петров е автор на над 350 научни статии на ловна и природна тематика. Награден е от ЦС на БТС със златен медал „Алеко Константинов”, почетна грамота за дългогодишна активна дейност в областта на пещерното дело и др. Последните години от живота си прекарва в Плевен и след разкриването на отдел „Природа” към тогавашния Окръжен исторически музей отделя част от дублиращите се видове от Беломорската изложба. 


Няма коментари:

Публикуване на коментар