четвъртък, 22 март 2012 г.

Подарък за библиотеките от "Глоб@лни библиотеки - България"

          Приключва поредното обучение на "Глоб@лни библиотеки - България", провеждано от три дни насам в Силистра. 13 от общо 35 библиотеки от областта, обхванати от програмата, се обучаваха в теми, заложени предварително в нея. Представителите на библиотеките получиха като подарък от "Ротари клуб - Силистра" по един екземпляр на книгата "Налице и наопаки", в която в 550 публикации в пресата става дума за хора и събития от всички общини на Крайдунавска Добруджа. Подаръкът е осъществен от Атанас Великов, паст-президент на клуба с автограф от автора Йордан Георгиев, секретар на "Ротари клуб - Силистра". В петък от 17 часа във Филиал Силистра на РБ "Партений Павлович" Интеракт клуб - Силистра провежда първото си състезание по известна компютърна игра и по блиц по шахмат, даден от Атанас Великов. Община Ситово също подари на своите библиотеки и училища от същата книга.

Няма коментари:

Публикуване на коментар