вторник, 20 март 2012 г.

Ледът в езерото Сребърна се разтопи, в гнездата 50 двойки пеликани


Езерото преди по-малко от месец
  Ледената покривка на езерото Сребърна е окончателно разтопена, вследствие на високите температури, съобщиха от РИОСВ-Русе. Около 50 двойки къдроглави пеликани са в гнездови период. Птиците са предпочели трите наколни платформи, но около 10 двойки са се настанили по брега вдясно от тях.  На територията на Поддържан резерват „Сребърна” в момента е оживено, наблюдават се екземпляри от видовете голяма бяла чапла, малка бяла чапла, неми лебеди, гъски и водни кокошки. Нивото на водата при голямо водно огледало е 210 см. Ежедневно се правят обходи на територията на резервата. Към настоящия момент не са установени нарушения на Закона за защитените територии. Пак по информация от русенската инспекция, през следващата седмища се пранират контролни проверки в магазинната мрежа на град Силистра за употребата на полимерни торбички до 15 микрона. Отговорности по този нормативен документ - Наредбата за всяка торбичка под 15 микрона, имат производителите и вносителите, но ако тъговецът не докаже с документ произхода на полимерните торбички, отговорността за заплащане на таксата пада въху него.

Няма коментари:

Публикуване на коментар