понеделник, 25 ноември 2019 г.

25.11.-10.12. в Силистра: Международната кампания „16 дни против насилието...”

На 25.11.2019 г. стартира Международната кампания “16 дни против насилието над жени”. Чрез нея всяка година организации от цял свят реализират инициативи, насочени към борбата и превенцията на насилието над жените в дните 25 ноември – 10 декември. Кампанията е основана от първия Women’s Global Leadership Institute и е спонсорирана от Център за женско глобално лидерство през 1991 г. Избраните дати: 25 ноември – Международен ден против насилието над жени, и 10 декември – Международен ден на правата на човека, символизират връзката на насилието над жени и човешките права.

Част от кампанията е и Женско сдружение „Екатерина Каравелова” Силистра (СНЦ, регистрирано в обществена полза през 2002 г.), която има за мисия да защитава правата на жените и децата, жертвите на домашно насилие, както и трафика на хора, предоставяйки социални услуги на лица, които са затруднени или не могат да задоволят свои основни жизнени потребности.

Преди началото на 16 дневната кампания в Силистра бе реализиран благотворителен базар „Заедно сме по-добри”, чиято цел бе да фокусира вниманието на местното население и институции към необходимостта от противопоставяне на домашното насилие. Набрани бяха средства в размер на 2 326,46 лева, които ще се използват за подпомагане дейността на Сдружението в подкрепа на лица пострадали от насилие. Впоследствие сумата придоби още по-голям размер с конкретни дарения. В кампанията е предвиден пореден Ден на отворените врати в офиса на организацията (гр. Силистра, ул. Н.Й.Вапцаров” № 51, ет. 2). Така на 6 декември от 9 до 15 ч. всеки гражданин може да се запознае с дейността на сдружението „от близо” и да зададе своите въпроси към екипа.


ЖС „Екатерина Каравелова” (председател инж. Христина Георгиева) е единственото на територията на Област Силистра, извършващо услуги в подкрепа на пострадали от домашно насилие: 

- Кризисен център – държавно делегирана услуга от резидентен тип за жени и деца, пострадали от домашно насилие или от трафик на хора (настанени 40 лица, от които 14 деца - през 2019 г.).

- Център за обществена подкрепа – услугата е делегирана от държавата дейност за подкрепа на деца в риск и техните семейства (fт началото на 2019 г. до момента -  110 лица).

Ротари клуб Силистра бе сред дарителите
за преходната къща
- Център за консултиране и превенция на домашно насилие –  социално-правни консултации; психологическа подкрепа; изготвяне и осъществяване на индивидуални корекционни програми и програми за социално включване. В рамките на услугата се работи по програма за възстановяване на пострадали от насилие и специализирана программа за работа с извършители на насилие (от май 2018 г. до момента -  55 пострадали лица и 28 извършители на насилие).

- Преходна къща „Резилианс” – платена услуга, предвиждаща дългосрочно настаняване на жени, пострадали от насилие и/или трафик на хора и на техните деца в обособени жилищни помещения с относително висока самостоятелност. Настанените заплащат общински наем в размер на 43,67 лв. и собствените си консумативи (ел. енергия, вода, храна и т.н.) - през 2019 г. 8 лица са ползвали услугите на преходната къща.

Преди пет години с участието на Областна администрация Силистра бе създаден първият в страната Експертен регионален съвет по проблемите на домашното насилие, който заседава поне веднъж годишно и разглежда теми по проблематиката.Няма коментари:

Публикуване на коментар