сряда, 13 ноември 2019 г.

Международен конкурс за есе в чест на Васил Левски


Национален музей „Васил Левски”, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Фондация „Васил Левски”

ОБЯВЯВАТ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА НАПИСВАНЕ НА ЕСЕ НА

ТЕМА: "ВАСИЛ ЛЕВСКИ – ДИАЛОЗИ ВЪВ ВРЕМЕТО, ДИАЛОЗИ С ВРЕМЕТО"

Конкурсът е под патронажа на министъра на културата Боил Банов

Можем ли да опишем себе си, днешния си ден, плановете си за утре с езика на Левски? Какво би останало от постовете ни във Фейсбук и в Инстаграм, от блога на приятеля ни или от любимия ни сайт за културни събития, ако ги преведем така, че да можем да очакваме отговор, започващ с „Байовци…”? И не за „празнотите” в речника на Левски става дума – те са кухините на времето му, в които нас още ни няма – а за онези ценности, които превратностите на свръхтехнологичния ни свят не може (или поне ни се иска да не успее) да превърне в кухини. Колко и кои от думите на Левски днес са излишни?

Какво губим и кой печели? И не за жертвеност става дума – почитаме я всяка година с тежестта на националната ритуална памет тъкмо защото не е за всекиго такова нещо – а за човешкия ни избор като какви хора искаме да сме. От колко свобода имаме нужда? Дали след скъсения ХХ век не сме „свърнали” толкова назад в „свръхдългия” ХIХ, та да ни трябва тъкмо Левски, за да ни напомни: „Днешният век е век на свободата”.

И не само за „българщината” можем да си говорим с него. Дали не сме отишли толкова далеч от „Българско” – не в отвъдността на териториите, а в отвъдността на мисленето и чувствителността си, та да ни трябва специално разработен инструмент, за да дешифрираме и разберем волята за свят, вписана в шевиците и споделена в неравноделните ритми.

Толкова сме сигурни, че „сме във времето си”, толкова сме горди, че „то е в нас”, че забравяме, че и ние можем да го обръщаме… УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА: За участие в конкурса се обръщаме към младите хора на академична Европа, споделящи, обичащи или просто изучаващи културата на България, с предложението да се включат със собствен текст.

Участниците в конкурса трябва да са записали бакалавърска, магистърска или докторска програма към български или чуждестранен университет; - Текстът трябва да е развит на български език; непубликуван в печатни или интернет издания; да не надвишава 3 стандартни страници: (5400 знака; подравняване: Justify, Times New Roman; 12 pt., междуредие: 1,5, First line: 1,25).

Всеки участник трябва да приложи сканирано копие на уверение за записан семестър или на заверка в студентска книжка; журито ще оценява есетата след процедура на засекретяване на авторството им; - Срок за изпращане на есетата – от 17.12.2019 г. до 31.01. 2020 г. на адрес: v_levski_museum@mail.orbitel.bg. Обявяване на резултатите – 18 февруари 2020 г. НАГРАДИ: Първа награда – 800 лв. Втора награда – 500 лв. Трета награда – 300 лв. Десет избрани есета ще бъдат публикувани през 2020 г. в сборника „Текстът Левски – прочити в свой и в чужд контекст”. Предвиждат се и възможности за безплатен стаж в български държавен културен институт.

Няма коментари:

Публикуване на коментар