понеделник, 25 ноември 2019 г.

Проекти за славен кораб и пеликани сред най-добре оценените в иновационен лагер в Силистра
Шест младежки проекта с участници от област Силистра бяха разработени по време на иновационния лагер на 21 и 22 ноември 2019 г., проведен в АРГИ Бизнес център Силистра. Той бе на тема „Предприемачество в сферата на културно-историческото наследство в трансграничния регион Румъния - България“ и бе открит от специалните гости - Ивелин Статев - областен управител, и д-р Габриела Миткова - началник на РУО на МОН.

Регионалният образователен център е заедно с община Силистра и СНЦ „Паралел - Силистра" - начело със своя председател д-р инж. Диана Бебенова-Николова - партньор във форума, част от проекта „Мемофиш. Памет и бъдеще. Истории за дунавската цивилизация“. Той е изпълняван с финансовата подкрепа на програма Интеррег V-A Румъния – България от пет организации от България и Румъния с водещ партньор Търговско-промишлената камара в Кълъраш (БРТПП). Всички младежки разработки ще станат част от документа „Културата има значение! – трансгранично сътрудничество за управление на културно-историческото наследство“.
Три от разработените проекти бяха класирани от жури с председател Юлия Баховски, която от години работи в Букурещ за опознаване и сътрудничество между българи и румънци: „Радецки” – на първо място, Трансгранично бъдеще” – второ място, Пеликаните на Дунав” – трето място.

Участниците в дискусиите бяха подпомогнати от специално подбрани бизнес консултанти, между които представители на „Ротари клуб Силистра” - Димитър Димитров - настоящ президент, Николай Костов - в момента асистент на управителя на българската ротарианска общоност и др., както и на бизнес общността в града. А преди шестте екипа да представят предприемаческите си проекти пред журито, те ги дискутираха с румънските партньори от  (БРТПП) и от Сдружение „Акчес” Кълъраш със свой лидер Виорел Гица, които са част от международния проект.


Тази година иновационният лагер бе проведен за трети път и е във връзка със Световната седмица на предприемачеството. В него участваха преподавателите от Русенския университет доц. д-р Даниел Павлов и доц. д-р Емил Коцев. Ценен беше и приносът на Николай Неков, силистренец, който развива успешно свой маркетинг бизнес в София.


Няма коментари:

Публикуване на коментар