четвъртък, 14 ноември 2019 г.

Ясна картината на местната власт в област Силистра


В област Силистра приключиха първите заседания на новоизбраните общински съвети – местни колективни политически законодателни органи. Техните състави бяха избрани на пропорционален принцип чрез кандидатстване в общи листи на политически партии и коалиции, с право на преференции от страна на избирателите. Известно е и кои са кметовете на отделните общини, на които предстои да оформят управленските си екипи. Най-вероятно в част от общините (Дулово, Алфатар, Ситово, Кайнарджа) няма да има сериозни промени, тъй като не са настъпили сериозни политически размествания, изискващи управленски кадрил. В други, като Силистра, Тутракан, Главиница, е възможно да има нови лица на върха на управленската пирамида, с което ще стане ясно дали е имало предварителни договорки между политическите партии както при избора на кмет на община, така и при избора на председател на съответен общински съвет.

Какво е разпределението по политически принцип в общинските съвети в област Силистра?

В ОбС Силистра 8 партии имат свои представители сред 33 общински съветници: ГЕРБ – 11, МК „БСП за България“ – 6, МК „Алтернативата на гражданите“ – 4, СДП и Движение 21 –  по 3, Коалиция „ДБ-обединение“, АБВ и ДПС – по 2. С 22 гласа за трети път за председател бе избрана д-р Мария Димитрова (по професия зъболекар), водач на листата на ПП ГЕРБ и областен координатор на партията. Тя спечели срещу един опонент. Кмет на общината – д-р Юлиян Найденов – ПП ГЕРБ – трети мандат.

В ОбС Дулово, където членуват 29 души само от две партии в съотношение 15:14 между ПП ДПС и ПП ГЕРБ, изборът за председател (без опонент) бе предопределен в лицето на бизнесдама Невхис Мустафа, водач на листата и лидер на женското движение в общината. За отбелязване – за пръв ПП БСП е без общински съветник и следователно остава непредставена в местната власт. Кмет на общината – д-р Юксел Ахмед – ПП ГЕРБ – трети мандат.

В ОбС Тутракан, в който членуват 17 общински съветници, в този мандат има 5 политически формации: ДПС – 6, ГЕРБ, МК „Алтернативата на гражданите“ и БСП – по 3, МК „Движение ЗАЕДНО за промяна“ – 2. Всяка от тях излезе със свой кандидат за председател (общо 5). С 9 гласа (вероятно с гласовете на три от партиите) председател стана доайенът на съветниците – Нехат Кантаров от ПП ДПС, който е общински съветник от 1995 г. насам. Кмет на общината – д-р Димитър Стефанов – Инициативен комитет – трети мандат.

В ОбС Ситово сред 13-те общински съветници има представители на 3 политически сили: ДПС – 6, ГЕРБ – 4, БСП – 3. За трети път в три различни мандата за председател бе избран Ридван Кязим от село Искра (с подкрепата на поне част на една от другите две партии), спечелил с 8:5 срещу един опонент. Кмет на общината – Сезгин Алиибрям – ПП ДПС – втори мандат.

В ОбС Главиница членуват 3 политически сили: ДПС – 10, ГЕРБ – 6, БСП – 1. Без опонент за председател с 12 гласа (с гласовете на ДПС плюс минимална подкрепа от още една партия) бе избран в трети мандат Месут Алиш от с. Ножарево, по професия учител. Кмет на общината – Неждет Джевдет – ПП ДПС – втори мандат.

И в ОбС Кайнарджа, в който са представени 5 политически сили: ГЕРБ - 6, БСП, БЗНС и ДПС – по 2, ДОСТ – 1, бе преизбран дългогодишният председател Ивайло Петков. Кмет на общината – Любен Сивев –   пети мандат.

В ОбС Алфатар 11-те общински съветници са от 4 политически сили: ГЕРБ – 6, ДПС – 2, СДП – 1, БСП – 2. За председател във втори мандат бе преизбрана Елис Талят-Мустафа (ДПС) срещу един опонент. За отбелязване е че, партията й не участва с кандидат в избора за кмет на общината, спечелен от Янка Господинова – ПП ГЕРБ – втори мандат.

Интересна и показателна за политическата ситуация в Крайдунавска Добруджа е справката в общ план спрямо сумарните 133 мандата в 7-те общински съвета: разпределението в местните колективни политически законодателни органи е между 11 партии. За пръв път в местната законодателна власт влизат 4 (от тях две са местни коалиции). С най-много местни депутати е ПП ГЕРБ – 50 (във всички общини). Следват: ДПС – 43 (във всички общини), БСП – 17 (в 6 от общините, за пръв път „нула“ в Дулово), МК „Алтернативата на гражданите“ – 7 (в Силистра и Тутракан), СДП – 4 (Силистра и Алфатар), „Движение 21“ – 3 (Силистра), „ДБ-обединение“ (Силистра), МК „Движение ЗАЕДНО за промяна“ (Тутракан), АБВ (Силистра) и БЗНС (Кайнарджа) – по 2, ДОСТ – 1 (Кайнарджа). 

В кметския раздел равносметката е уникална: всички кметове на общини в област Силистра потвърдиха мандатите си от 2015 г., като един от тях ще управлява за пети път, други трима – за трети път, а двама – засега само повтарят мандадите си. Единствен от тях д-р Димитър Стефанов – Тутракан, не се яви от същата политическа сила, от която бе избиран през 2011 и през 2015 г. – този път той бе издигнат от Инициативен комитет с председател д-р Любомир Бойчев, с предварително обявена подкрепа от няколко формации. По партийност най-много кметове има ПП ГЕРБ – 4, ПП ДПС е с  2, а "Независим" е 1.
.Няма коментари:

Публикуване на коментар