четвъртък, 3 август 2023 г.

Нова книга надниква в румънските архиви с тайни за борбата за свободата на Добруджа


В град Русе от печат излезе нова книга, наречена "Борбата за свободна Добруджа в периода между двете световни войни". Тя е поредната от последните години, разкриваща тайни за освободителното движение в Добруджа преди възвръщането на южната й част към майката родина България, което се случи в резултат на Крайовския мирен договор, подписан  в Крайова на 7 септември 1940 г. Съдържанието на над 350-те страници в книгата е изцяло преведени документи от архивите на Република Румъния. 

"От 2011 г. работя по темата за дейците за освобождение на Добруджа и този път предлагам документи, събирани от мен с години и преведени на български език", заяви алфатарецът по потекло Валентин Събков, който е историк изследовател, живеещ в град варна. Събков е съставител на сборника заедно с Любомир Златев от град Русе - известен и последователен в своето народолюбиво дело изследовател на българската история, в частност и на Добруджа, на която е посветил и други свои книги.

ВЕРСИНАЖ припомня: В края на м. октомври 2020 г. в откритото пространство пред Регионална библиотека „Партений Павлович“ в град Силистра бе представянето на сборника „Без борба – няма свобода“ с участието на неговия автор Валентин Събков. Литературно-историческата и патриотична проява бе част от програмата от повече от десет събития в област Силистра, станали факт през последните няколко месеца, посветена на 80-ата година от подписването на Крайовския договор, наложил преселение на близо 70 000 българи от Северна Добруджа в прародината на техните деди.


Няма коментари:

Публикуване на коментар