четвъртък, 3 август 2023 г.

Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ – Силистра с нов проект на тема „Център за консултиране и превенция от домашно насилие“

Проектът е на стойност 20 хил. лева и е в рамките на периода 15 юли – 11 ноември 2023 г. По договора се изпълняват дейности с краткосрочни и с дългосрочни цели, свързани с услуги, отнасящи се както жертвите, така и до извършителите на домашно насилие. Третият елемент е посветен на повишаването на чувствителността на подрастващите (ученици в 9 до 12 клас) по проблема „домашно насилие” чрез разработка и провеждане в няколко училища на програма за превенция и защита.

Както е известно по темата в действие е Закон за защита от домашно насилие и е налична Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2023 г. Работата по тях, включително по проекти, като настоящия на ЖС – Силистра, има отношение към промяна на нагласите и създаване на отношения на нетърпимост към домашното насилие на различни нива, видове и пр. 

Очакваните резултати са в контекста на вече постигани при други подобни проекти, тъй като са свързани с подобряване на качеството на живот на лица, пострадали от домашно насилие и отделно на извършители на насилие. Този път обаче вече споменатата програма ще бъде предложена в 5 училища от област Силистра, като на нея се разчита да се повиши информираността на учители и ученици по темата за домашното насилие, което е предпоставка за превенция на насилието. Разбира се, благодарение на дейността, свързана с информиране на обществеността, ще има прогрес по въпроса и сред широк кръг хора. 

В проекта има заложени целеви групи: минимум 8 лица, пострадали от домашно насилие; минимум 4 лица – извършители на домашно насилие, включени в специализирани програми със съдебно решение; 15 учители – сред тях и класни ръководители на ученици от горен гимназиален курс; поне 100 ученици в горен гимназиален курс. Косвени участници в проекта са семействата на всички категории хора, за които са предназначени услугите.

Всички изследвания, реализирани от Сдружението през последните три години могат да бъдат изтеглени от адрес: www.ekaravelova.org, меню „библиотека“. Те сочат, че насилието се увеличава, а липсата на умния за ненасилствено решаване на конфликти, насилието в детството и традиционните възприятия за жените и мъжете, са едни от основните причини за него. Сдружението работи от 11 години по темата. До настоящия момент в Центъра е работено по 143 случаи на извършители на домашно насилие и по 393 случая на пострадали. Предоставяните услуги доказаха своята значимост и през 2015 г. Центърът бе лицензиран като доставчик на иновативна социална услуга.

Няма коментари:

Публикуване на коментар