вторник, 23 ноември 2021 г.

В Дунав край Силистра е прощъпулникът на уникален екологичен плавателен съд, произведен в РусеНа 25.11.2021 г. от 11 ч. на понтона за акостиране на пасажерски кораби при хотел „Дръстър“ в град Силистра е представянето на изградения демонстрационен плавателен съд HydRUforce, дело на екип от близо 20 души, включващ двама професори и петима доценти от Русенски университет „Ангел Кънчев“ с ръководител на проекта проф. д-р Велизара Пенчева (за повече информация - тел. 0888293341), научаваме от публикация във Фейсбук на РУ, както и от покана за участие в пуска на плавателния съд на представители на държавната и на местната власти в града.

Русенски учени изградиха първия български демонстрационен плавателен съд за движение по река Дунав, който е с хибридно задвижване на база на „слънчева енергия-батерия-водородна горивна клетка“. Той е с нулеви въглеродни емисии и беше изграден по Националната научна програма „Нисковъглеродна енергия на транспорта и бита“ (Е плюс), финансирана от Министерство на образованието и науката и с допълнителен финансов ресурс от Русенския университет. 

В работата по проекта се включиха представители на Русенски университет „А. Кънчев“ в партньорство с община Силистра, БАН, Технически университет София и община Русе. За корпус на плавателния съд е използван понтон със соларен покрив изграден по проект „Чист достъп в транграничната зона Силистра – Кълараш”, финансиран по програма за трансгранично сътрудничество с партньори от българска страна: община Силистра и Русенски университет.

Предвидено е демонстрационният плавателен съд да превозва максимум 12 човека, вкл. екипажа, при скорост на плаване 5-7 км/ч срещу течението и респективно 12-14 км/ч по течението. Плавателният съд има правоъгълна форма със следните технически данни: размери 10,5 х 4,5 х 2,5 м; маса - 3,5 т. Задвижването на плавателния съд се осигурява от два електродвигателя с максимална мощност по 10 kW и номинално напрежение 48V. Задачи на научния екип за 2022 г.: узаконяване на плавателен съд. 

Научноизследователски задачи: тестване в реални експлоатационни условия (събиране на данни, анализ и предаване на данни), както и на конструктивната интеграция; оценки: на ефективността на енергийния мениджмънт; на енергийните разходи при различни натоварвания и на шум, обхват, емисии, надеждност; разработване на концепция за обучение и демонстрации в реално водородно съоръжение; осигуряване на публичност на получените научни резултати.


Няма коментари:

Публикуване на коментар