вторник, 23 юни 2020 г.

Силистренско НПО проучва с анкета социалните нагласи за домашното насилие


„Социални нагласи във връзка с проблема домашно насилие“ е темата на анкетата, която Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ провежда в интернет на адрес


в рамките на проекта „Център за консултиране и превенция от домашно насилие - Силистра - качествени услуги за пострадали и извършители на домашно насилие“. Той е до края на м. октомври т.г. и е под егидата на донора – държавния бюджет на Република България – чрез Министерство на правосъдието.

В проекта са заложени няколко дейности: предоставяне на подкрепа на пострадали от домашно насилие и работа по специализирана програма с извършители чрез съдействие от психолог за работа с пострадали от насилие, юрист и социален работник.

Предвидена е изработка и разпространение на 2 наръчника: „Аз не съм жертва!“ (форми на домашно насилие) и „Агресията не е сила!“ за ползване от обекти и субекти на домашното насилие.

Въпросникът на анкетата не е тясно предназначен за жертви или насилници. Основната му цел е да „измери“ общите нагласи спрямо явлението. Подготвен със стремеж да представи актуалната обстановка във връзка с домашното насилие в страната. Темата, като всяка друга отнасяща се до личността и по-конкретно до нейното страдание, е трудна за дефиниране и разработка.

Но въпреки това, дори само информацията с актуални данни и конкретни ситуация дават възможност „борбата“ с ужасното явление да продължи с най-подходящите „инструменти“. Анкетата може да бъде попълнена от всеки, което желае да стане съпричастен на НПО-то при реализацията на проекта.

Междувременно екип на ЖС „Екатерина Каравелова“ продължи и дейностите си по друг паралелен проект, осъществяван в момента от началото на м. юни до средата на м. юли. Той е свързан с актуалната ситуация със световната пандемия от коронавирус и е финансиран от Фонд „Обединение срещу COVID-19“.

Така благодарение на проекта и в село Средище няколко семейства, сред които и потребители на Център за обществена подкрепа, получиха пакети с пакетирани храни, каквито са предоставени и на Дневен център за възрастни хора с увреждания в селото.


Няма коментари:

Публикуване на коментар