петък, 26 юни 2020 г.

Близо 700 българи са съдили държавата в Страсбург


Най-интересните факти от пресконференцията, дадена в АЛГИ център Силистра при представяне на проекта „Време да бъдем активни“, посветен на правата на човека. Два са регламентиращите темата документа - през 1948 г. излиза Декларацията за правата на човека, приета от ООН и преведена на 357 езика по ;целия свят, а от 1950 г. насам е актуална Европейска конвенция, отнасяща се до 47 европейски страни, от които 28 са членки на Европейския съюз. България я е ратифицирала през 1992 г.

Декларацията е опреличена на портал на древна сграда: най-отгоре е фронтонът (задълженията на всеки индивид към обществото), отдолу има 7 колони (на практика това с причините за създаване на декларацията), а най-отдолу са 4-те стъпала (4 групи права – индивидуални; политически и граждански; социални и икономически; свобода на вероизповедание и сдружаване).

Европейската конвенция, отнасяща се до правата на 830 млн. души е на практика разпис на функциите на институциите, имащи отношение по темата, вкл. специалния съд в Страсбург, създаден през 1959 г. като орган на Съвета на Европа. Над 17 000 са проведените в него дела, от които близо 700 са заведени от българи, имали проблеми с институциите.

СНЦ „Паралел-Силистра” в партньорство със СНЦ „АРГИ и Европейски информационен център Велико Търново изпълнява нов проект „Време да бъдем активни“. Пред участниците в обучението и пред журналистите д-р инж. Диана Бебенова представи започналата в началото на годината работа по проекта с финансова подкрепа от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Основната цел на инициативата е да насърчи гражданските организации, в които да се включват млади хора, и да организират кампании в защита на правата на човека. Концепцията на проекта следва изводите на доклада на Хелзинския Комитет за състоянието на човешките права в България. Според този документ „езикът на омразата“ у нас зачестява. Наблюдава се „цялостно влошаване” и завой в посока отричане на базисни човешки права” на институционално ниво.

Ще бъдат подготвени 6 граждански организации в област Силистра да разработят  иновативни кампании за защита правата на човека и срещу дискриминацията. По време на двудневния тренинг „Модел на местни кампании за защита на правата на човека и анти дискриминация“ на 26 и 27 юни 2020г. участниците планират реализацията на подобни инициативи, свързани с Международния календар за защита на правата на човека.

Няма коментари:

Публикуване на коментар