понеделник, 15 юни 2020 г.

Пореден паметник, свързан със съдбата на Добруджа - в Старо село, Тутраканско

Село Старо село - 6.07.2020 г. от 19 часа! Откливане на паметник в памет на 133 мъченици от селото, отвлечени в Молдовата в периода 1916-1918 г. В Силистра (най-нов - на входа на Дунавски парк Силистра), Тутракан, Сребърна и Кайнарджа също има подобни паметници, градени в различни години, но свързани с тези трагични за добруджанци събития. През м. септември се навършват 80 години от Крайовската мирна спогодба, благодарение на която Южна Добруджа се връща към майката родина България, макар и като страна да губим завинаги Северна Добруджа, останала в тогавашното Кралство Румъния, след размяната на население - румънците се прибират при своите, а българите - в прародината си. Темата за добруджанската трагедия през 20-ия век бе основна и в редица литературни постижения през последните 15 години и най-вече от 2015 г. насам.
Има инициатива за провеждане на специална литературна вечер, за да бъде отдадено дължимото на авторите на книгите с научен и художествен характер. Книгите са: доц. д-р Румяна Лебедова „Златна Добруджа в българското етнокултурно пространство”; трилогия „Отвлечени - Прокудени - Преселени” на Момка Чумпилева за периода 1916-1940 г. (съдбите на няколко добруджански семейства); сборник с разкази „Съхранена памет. Спомени на съвременници” (Йордан Георгиев, доц. Румяна Лебедова, Цветана Цанова - съставители); „С Добруджа в сърцето” на Милка Трендафилова (Калипетрово); „Тайните на Дунава“, „Наказание без престъпление“ и „Гнездо за прелетни птици" на Анастасия Якова (Тутракан); „Из лабиринтите на моята памет” на Татяна Тихчева; Сборници „Добруджа”; изследване „Три добруджански рода” на Господин Великов и проф. Любомир Пенев; „Историята на село Добротица” на Михаил Жеков и Пламен Петров; д-р Наталия Симеонова – „Пресеченият път на свободата. Силистра 1940 – 1947” в два дяла: „Обществено-политическо и социално-икономическо развитие на Силистренска околия в периодите 1940-1944 и 1944-1947”; доц. д-р Румен Липчев - „Силистра 1913 – 1940: от Букурещ през Ньой до Крайова“; доц. д-р Румен Липчев и Наталия Симеонова от РИМ Силистра - автор-съставители на журнала „Да защитим достойно българската си самоличност.

Няма коментари:

Публикуване на коментар