понеделник, 1 юни 2020 г.

Женско сдружение "Екатерина Каравелова" с нов проект срещу домашното насилие

Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ Силистра, което осъществява няколко социални услуги в момента (Център за обществена подкрепа, Кризисен център и др.), спечели проект на тема: „Център за консултиране и превенция от домашно насилие – Силистра – качествени услуги за пострадали и извършители на домашно насилие“ тойността на поректа 22,5 хил. лева, а донор е Държавен бюджет на Република България - чрез Министерство на правосъдието).

Предстои неговата реализация в периода 1 юни – 31 октомври 2020 г. За работата на организацията освен от социалните мрежи и от публикации в електрорни и др. медии, научаваме от сайта www.ekaravelova.org и от профила на организацията във Фейсбук.

В проекта са заложени няколко дейности: предоставяне на подкрепа на пострадали от домашно насилие и работа по специализирана програма с извършители чрез съдействие от психолог за работа с пострадали от насилие, юрист и социален работник (на принципа на индивидуалните консултации – 4 пъти месечно).

Като отделни дейности е предвидена изработка и разпространение на наръчниците „Аз не съм жертва!” (форми на домашно насилие) и „Агресията не е сила!”, насоченr съответно към лица пострадали от домашно насилие, както и към извършители; провеждане на анкетно проучване по проблемите на домашното насилие (обобщените данни с изводите на външни експерти ще влязат в наръчниците).

Отпечатаните материали освен до потребители, ще стигнат и до районни управления на МВР, дирекции „Социално подпомагане”, както и до общините на територията на област Силистра.

Традиционната проява „Заедно сме по-добри”, провеждана под различни форми от 8 години насам в края на м. ноември в рамките на т.нар. 16-дневна кампания, ще има тази година на разположение специален филм, носещ същото послание, за да се превърне в нагледно средство в помощ на необходимостта от нулева толерантност към домашното насилие. 

Той ще бъде публикуван в интернет, но ще бъде разпространен и чрез социалните мрежи, както и в пространството на други интернет платформи. Сред плановете на авторите на проекта е и провеждане на поредна информационна кампания в медиите в област Силистра.


Няма коментари:

Публикуване на коментар