петък, 27 март 2020 г.

Силистренец родом подари дисертацията си на библиотека в Амстердам, където работи

Преди една година роденият в Силистра Димитър Русков (завършил е в Силистра ТМТ), който работи в библиотека в Нидерландия, където живее от години, защити в Софийския университет дисертационен труд в професионално направление "Обществени комуникации и информационни науки (Книгознание, библиотекознание и библиография)" на тема "РОЛЯТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА БИБЛИОТЕКА В КОНТЕКСТА НА ИМИГРАЦИОННАТА И ИНТЕГРАЦИОННА ПОЛИТИКА НА ХОЛАНДИЯ". Той получи благословията за докторската си научна степен от жури с председател  проф. дфн Боряна Владимирова Христова. 

Тези дни в профила си във Фейсбук силистренецът сподели: "От вчера дисертацията ми е в притежание на Обществена библиотека Амстердам. Желаещите да я прочетат може да я заемат от библиотеката само след около седмица! А , които не искат да четат 242 страници, може да получат автореферата на дисертацията в размер на 45 страници на един от трите езика - български, английски или холандски.

Няма коментари:

Публикуване на коментар