петък, 29 март 2019 г.

РУ „А. Кънчев“ създава Образователен алианс в Силистра


След Русе и Видин Силистра ще е третият град в Северна България, където Русенски университет „Ангел Кънчев“ ще създаде т.нар. Образователен алианс, чието начало е преди 2 години в най-големия български дунавски град. Декларацията за университетско-училищно партньорство е първа по рода си в страната и е без аналог. 

За намерението и в Силистра да има подобна инициатива стана ясно от разговор на доц. д-р Валентин Стоянов – директор на Филиал Силистра, с главния секретар на Областна администрация Елена Томова. Наскоро свой договор за взаимодействие с РУ подписа най-голямото училище в област Силистра – СУ „Васил Левски“ в град Дулово.

В Силистра това ще се случи в Ден на отворени врати във Филиал Силистра на 18 април т.г., с подкрепата на РУО на МОН Силистра и на други институции. Ще бъдат поканени и представители на бизнеса, за да проверят на място възможностите за повишение на квалификацията на своите работници и служители. В същия ден ще бъдат отчетени и конкурси, обявени наскоро от Университета – най-големият ВУЗ в 9—те области по поречието на река Дунав у нас.

Според публикации в интернет, „Русенският образователен Алианс за университетско-училищно партньорство се създава на основата на постигнатото в реализираните досега добри практики, развивани между университета и средните училища в региона.

Целта е да се консолидират образователните структури в областта за развитие на човешкия й потенциал, което ще доведе до нейния икономически, социален и културен просперитет. Ще се провеждат съвместни дейности в областта на образованието, науката и иновациите и в международното сътрудничество с фокус върху българо-румънския трансграничен регион и Дунавския макро регион.

Учениците ще бъдат насърчавани да развиват потенциала си и да са по-активно ангажирани в обучението си. Така чрез взаимодействието си с университетските преподаватели и студентите, те ще могат да научат повече за ролята на изследователите и приноса на научните изследвания за обществото, включително за водещи разработки в съвременните технологии и открития“.

Няма коментари:

Публикуване на коментар