сряда, 27 март 2019 г.

Два повода в едно тържество в ХГ Силистра

 На 26 март 2019 г. в зала 13 на Художествена галерия Силистра бе открита изложбата „140 години от провеждането на Учредителното Народно събрание на България и от приемането на Търновската конституция“. Чествана бе и 20-ата година на институцията „Областен управител на област Силистра“.
 
В седалището на институцията на ул. „Добруджа“ №27 – също емблематична архитектурна сграда, през изминалото време с 8 правителства са работили 12 областни управители като представители на 6 политически сили. За тяхната дейност разказа мултимедийна презентация с над 300 снимки и копия на публикации в местни издания.
 
Институцията „Областен управител на област Силистра“ е в действие от 1999 г. и е една от 28-те в страната. Създадена е с Указ №1 от 5 януари с.г. на Министерски съвет на Република България и е обнародвана три дни по-късно в бр. 2 на Държавен вестник. Указът утвърждава границите на областта – 7 общини от Крайдунавска Добруджа със 119 населени места, идентични с просъществувалия от 1959 до 1987 г. едноименен Силистренски окръг.
 
Областният управител Ивелин Статев  поздрави гостите, подчертавайки ролята на институцията като представител на държавната власт в крайдунавските добруджански общини за развитие на Област Силистра. В тържеството участва настоящият управленски екип, заедно със заместник-областните управители Стоян Бонев и Илиян Великов,  както и на главния секретар на Областна администрация Елена Томова.
 
В събитието, започнало с изпълнение на талантливите певици – сестри Тодорови  (Трио „Елмина”) с ръководител Лилия Пейчева-Тодорова, бе сложено емоционално начало на тържеството.
 
В него се включиха предишни областни управители и техни заместници, главни секретари, както и служители на Областна администрация. Празника уважиха председателят на Общинския съвет Силистра д-р Мария Димитрова, кметовете на Община Силистра д-р Юлиян Найденов и неговият екип, и на Община Дулово д-р Юксел Ахмед; ръководители на институции и граждани.
 
Поканата за участие приеха предходни областни управители – инж. Цанка Атанасова (2001), Пепа Добрева (и.д. 2001), Светлана Великова (2005-2009), д-р Владимир Янков (2009-2011), Стоян Бонев (2014-2017).
 
От 1999 г. насам областни управители са били също д-р Петко Енчев (1999 г.), Димитър Маринов (и.д. 1999-2000), Петко Добрев (на два пъти – 2001-2005 и 2017), Николай Димов (2011-2013), Алтимир Адамов (и.д. 2013), Насуф Насуф (2013-2014). Пред аудиторията поздрави представиха лично д-р Мария Димитрова от името на Общински съвет Силистра и д-р Юлиян Найденов от Община Силистра.
 
Своята съпричастност към своеобразния празник изрази с присъствие от името на управляващата коалиция на регионално ниво д-р Тодор Тодоров – областен координатор на ПП ГЕРБ Силистра.
 
Юлия Кюшелиева – началник на отдела в Силистра ДА „Архиви“, представи народните представители от Силистра, участвали в Учредителното Народно събрание и в приемането на демократичната Търновска конституция, свидетелство за които са   40 постера в изложбата, които ще бъдат в ХГ Силистра - зали 12 и 13, до следващия понеделник – 25 март. Изложбата е осъществена по инициатива на 44-ото Народно събрание на Република България, със съдействието на Държавна агенция „Архиви”.
 
Функциите и отговорностите на Областния управител като териториален орган на изпълнителната власт в областта с обща компетентност са регламентирани освен в Конституцията на Република България, още в 4 кодекса, 58 закона и 49 подзаконови нормативни акта (правилници и наредби).

Според Конституцията, цялата държавна власт произтича от народа и се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в основния държавен ръководен документ. Територията на Република България са дели на общини и на области, като Областта е административно-териториална единица за провеждане на регионална политика, за осъществяване на държавно управление по места и за осигуряване на съответствие между националните и местните интереси. Управлението в областта се осъществява от назначаем от Министерския съвет областен управител, подпомаган от областна администрация. 
 
Той осигурява провеждането на държавна политика, отговаря за защитата на националните интереси, на законността и на обществения ред и осъществява административен контрол.
 
Съгласно Чл. 29. (1) от Закона за администрацията, областният управител е едноличен орган на изпълнителната власт в областта, който осъществява държавното управление по места и осигурява съответствие между националните и местните интереси при провеждане на регионалната политика.
 
Според Чл. 31. (1), областният управител: провежда държавната политика в областта, координира работата на органите на изпълнителната власт и на техните администрации на територията на областта и взаимодействието им с местната власт; осигурява съответствие между националните и местните интереси, организира разработване и изпълнение на областни стратегии и програми за регионално развитие; осъществява взаимодействие с органите на местно самоуправление и местна администрация; отговаря за опазване и защита на държавната собственост на територията на областта; осигурява спазване на законността на територията на областта и осъществява административен контрол по изпълнение на административните актове; упражнява контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местно самоуправление и местна администрация; осъществява връзка с териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта и контролира изпълнението на актовете и действията на ръководителите им.
 
И още: координира и контролира дейността на териториалните звена на министерства и на други административни структури, осъществяващи административно обслужване на територията на областта, независимо от тяхната йерархическа подчиненост; координира и контролира изпълнението на актовете и действията на ръководителите на териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта; организира и ръководи дейностите по защитата на населението, културните и материалните ценности, околната среда при бедствия; председателства съвета по сигурност; осъществява международните контакти на областта на регионално ниво.
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар