понеделник, 25 март 2019 г.

Проект "Памет и бъдеще. Разкази за Дунавската цивилизация"

Първата от поредицата от пет форум сесии за обсъждане на местни стратегии за рибарските общности в трансграничния регион Румъния – България, създадени по проект „Мемофиш. Памет и бъдеще. Истории за дунавската цивилизация“, бе проведена в Тутракан, съобщиха организаторите на събитието от СНЦ „Паралел-Силистра“, представен на форума от д-р инж. Диана Бебенова-Николова и от Моазес Мехмед.

15 представители на нестопански организации (вкл. ТД "Дочо Михайлов") и на публичната администрация (сред тях Областна администрация Силистра, Общински съвет Силистра), експерти по регионално развитие, университетски преподаватели от Филиал Силистра на РУ "А. Кънчев" и специалисти по устройство на територията (вкл. членове на Камарата на архитектите и на инженерите) обсъдиха проект за Местна стратегия за развитие на рибарската общност в региона Силистра – Кълъраш. Участниците дискутираха възможностите за конкретни промени в законодателството и регионални практики, които да улеснят опазването и експонирането на културното наследство на рибарските общности в региона.

Те се запознаха и с атрактивни туристически обекти на материалното и нематериално наследство на рибарската общност в Тутракан (уникалния Музей на лодкостроенето, създаден в началото на 70-те години на миналия век, и комплекса "Рибарска махала" - също единствена по рода си по поречието на река Дунав, от която са запазени части, някои от които реставрирани и превърнати в работилници за производства на лодка "Тутраканка" и на мрежи за риболов; рибна борса; Дунавски парк; пристанище).

Представени са предложения за развитие на туризма и в Силистра на базата на наличната база, както и на създадени до днес традиции. Включително със забравени, но заслужаващи да бъдат възстановени в нов вид празници, свързани с реката, водните спортове и туризма. Подчертана бе необходимостта от повече партньорство между институции - областна и общинска администрации, специализирани СНЦ като туристическо дружество, "Дунавски клуб", сдружения на рибарите, Рибарски клуб и др.

Проектните идеи са за рекламиране на региона Силистра – Кълъраш като част от Дунавския културен маршрут, създаване на нови регламентирани места за настаняване и хранене по поречието на Дунав около двата града, които да са в близост до реката и природата, възраждане на съвместните спортни и културни инициативи, посветени на реката. Разгледани бяха клипове, създадени специално по проекта, представящи живота в реката и дейността на рибарите.

Обсъдените идеи и проектни предложения ще станат част от Местната стратегия за развитие на рибарската общност Силистра – Кълъраш. Обсъждането бе първото от поредицата от пет форума, посветени на стратегиите за съвместно развитие в 10 рибарски общности на трансграничния регион Румъния – България. Те са създадени по проект „Мемофиш. Памет и бъдеще. Истории за дунавската цивилизация“, който се изпълнява от Българо-румънската търговско-промишлена палата в партньорство със Сдружение „Паралел – Силистра“, Регионален исторически музей – Русе, Асоциация „Акчес“ – Кълъраш и Местната инициативна рибарска група „Дунаря Кълърашеана“ с финансовата подкрепа на програма Интеррег V-A Румъния – България.

По Паралел44 Силистра, с допълнения ВЕРСИНАЖ

Няма коментари:

Публикуване на коментар