четвъртък, 21 март 2019 г.

Академичен исторически понеделник в Силистра


Лекция на гл. ас. д-р Калин Стоев на тема: „Римският флот по Долен Дунав и Черно море“.
Кой е нашият гост в Академичния понеделник?
Гл. ас. д-р Калин Стоев, завършва специалност история в СУ „Св. Климент Охридски“. Защитава дисертация на тема: „Романизация на Горна и Долна Мизия по данни на антропонимията“. Специализира стара история и латинска епиграфика в университета „ Лудвиг – Максимилиан“ в Мюнхен, Германия при проф. д-р Йенс-Уве Краузе. През 2017 г. взема участие в международен колоквиум по римска епиграфика в Париж, Франция. В момента преподава стара история на специалност „Културно-историческо наследство“ в УниБИТ. Главен асистент е и в Институт за балканистика с Център по тракология към БАН.

Няма коментари:

Публикуване на коментар