петък, 28 май 2021 г.

Научна кръгла маса „Традиция и модерност в образованието и науката“ във Филиал Силистра на Русенски университет

В навечерието на 24 май през 2021 г.поредно издание на Научна кръгла маса проведе Филиал Силистра“ при Русенски университет „Ангел Кънчев“ и на РУО на МОН. Тази година във вид „онлайн“ то премина на тема „Традиция и модерност в образованието и науката“.

Със свои разработки по темата се включиха учители и университетски преподаватели от Силистра, Русе, Кърджали, учители в неделни училища в Реус и Барселона (Испания) и др. Докладите ще бъдат отпечатани в поредния том на Научни трудове на Научен център „Св. Дазий Доростолски“, който е  към Филиал Силистра.

Участници: Мария Томова от Силистра (Предизвикателствата пред съвременното образование); Тодорка Георгиева от Силистра – преподавател (За някои архаични езикови черти в един сборник с народни песни от Силистренско); Ивелин Илиев – учител в Дулово („Жътварят“ – повест за метаморфозите на човешкия дух по пътя на богоподобието); Елена Кирова – студентка от Силистра (Славейковата Библия – паметник на съхранения книжовен език); Евгения Денева – преподавател от Русе(Създаване на електронни уроци с приложенията на Office 365).

И още:Иван Илиев – преподавател във Филиал Кърджали на Пловдивски университет, заедно със Снежанка Генчева – изследовател от Силистра (За мястото на селиолския говор сред останалите български говори в Бесарабия и в Югоизточна България); Иво Братанов – учител от Русе (Езикът на „Малъкъ български писмовникъ“ на Никола Михайловски – графични и правописни особености); Донка Илиева – учител в Дулово, Тодорка Георгиева (За функциите на съюза/частицата АШТЕ в старобългарското изречение); Донка Илиева (Поглед към синтаксиса и употребата на отстъпителни изречения в два предговора на Ат. Т. Илиев).

Както и Йордан Георгиев – журналист от Силистра (Добруджански сборник с народни песни разказва случки и събития от късното средновековие от Будим Града (Будапеща) през Силистра до Симферопол и Константинопол); Наталия Минчева – РИМ Силистра (От институция за духовно израстване до източник на комунистическа пропаганда. Читалищата в Силистренска околия от 1940 г. до 1958 г.); Румяна Лебедова – директор на Филиал Силистра(Диалогични прочити); Илиана Илиева (Проектната дейност в обучението по история и цивилизации в българските училища в чужбина).

Ценен подарък за библиотеката на Филиал Силистра към Русенския университет – копие на Цариградската (Славейковата) библия, издадено от Адвентна църква, бе обявен от Елена Кирова – бъдеща филоложка. Тя сподели пред задочната си аудитория, че по света има 3 200 превода на библията. Делото на П. Р. Славейков в това отношение е истински епохален труд, който е сред най-високите постижения по отношение на преводаческата практика през 19 в. С него става утвърждаване на българския книжовен език през Възраждането

Сред интересните моменти бяха двата доклада по повод сборника с добруджански песни на певеца Йордан Николов Слепия, родом от село Калипетрово, през 1898 г. Йордан Георгиев представи сборника с разяснения какви теми се наблюдават в текстовете, както и други особености.

Тодорка Георгиева обърна внимание на някои моменти от езика на песните със запазени от миналото форми, имайки предвид първоначалните си наблюдения. Общият й извод е, че най-вероятно става дума за ранно възникване на песните, предвид факта, че в тях падежната система е в разпад и има ранен етап на нов езиков развой.

Интересен бе поднесеният материал за малкия български писмовник на Никола Михайловски, представящ образци на правила за писмоописание и правописни особености от третата четвърт на 19 в.  „Малък български писмовни образци за различни писма” е издаден от Никола Михайловски през 1868 г. в Русе.

 

 

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар