четвъртък, 6 декември 2018 г.

Педагог и общественик от Силистра дари студентите с над 1 000 ценни книги


В навечерието на Осми декември Студентската учебно-изследователска лаборатория „Културно-историческо наследство“ към Филиал Силистра на Русенския университет „Ангел Кънчев“ получи ценно дарение от Красимир Коев. Това научаваме от профила във Фейсбук на доц. д-р Румяна Лебедова, ръководител на лабораторията: Да дариш книги не е просто жест на щедрост. То е желание за споделяне, очакване за духовно общуване, съхранение на знание и ценности, надежда за преодоляване на преходността...С надежда, че е намерен точният адресат! Респект и благодарност!

Става дума за повече от 1 100 библиотечни единици от различни области: специализирана научна литература – теория на литературата, история на литературата, литературна критика, фолклористика; философия; психология; естетика; изкуствознание; културология; история; езикознание; литературоведска периодика. 
Дарението от личната библиотека на Красимир Коев включва и изследвания на руски език, някои от които са библиографска рядкост. То се интегрира в съществуващия библиотечен фонд на Учебно-изследователската лаборатория, в който до този момент има преди всичко историческа и краеведска литература, допълва и обогатява тематичния му спектър и е от изключителна полза за студентите от хуманитарното направление – специалност „Педагогика на обучението по български и чужд език“, в тяхната учебна и изследователска дейност.

Г-н Коев e филолог българист, който е завършил Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, а по-късно специализира литературен анализ и теория на литературата в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Започва работа като учител в Павликени, а от 1973 година е в Силистра, където дълги години работи в областта на образователната система: инспектор е по български език и литература, един от създателите и по-късно директор на ЕГ „Пейо Яворов“; началник на регионалния инспекторат по образованието. 

Общински съветник е от листата на СДС в периода 1991 до 2007 г. Работил е в Министерството на образованието и в издателство „Просвета“, дългогодишен член на националното ръководство на Съюза на филолозите българисти. По покана на проф. д-р Славчо Иванов в периода 1987-1990 година води лекции и упражнения по литературознание в тогавашния Полувисш педагогически институт за подготовка на учители V-VIII клас, сега – Филиал на РУ „Ангел Кънчев“, което е и един от мотивите за дарението.
Няма коментари:

Публикуване на коментар