петък, 27 юли 2012 г.

Пинкод в интернет за връзка с жалбите за дискриминация
         С предоставен им пинкод гражданите могат да проследят в интернет жалбата си по Закона за защита от дискриминация. Сформирането на отдел „Регионални представители” към Комисията с 9 комисари започна през 2008 г. В края на всеки календарен месец те изготвят и изпращат по електронен път месечни отчети за своята дейност. Основното им задължение е да приемат и обработят жалби и сигнали на граждани от съответния регион. Регистрацията ставав единна електронна деловодна система. Сканиран вариант се праща в София. Решенията на Комисията се обжалват в административния съд. „На два месеца ще продължат приемните на Комисията за защита от дискриминация във всяка от общините в Силистренска област, един от спокойните райони без дискриминационни практики”, обяви Митко Костадинов, представител за Крайдунавска Добруджа. Община Ситово бе поредната, в която той намясто представи работата на комисията пред кметове и кметски наместници от новия мандат на местното самоуправление. 30 дни е срокът, в който подателят на жалбата трябва да получи писмено уведомление от юридическия отдел относно съдбата й, вкл. и към кой орган авторът трябва да се обърне, ако въпросът не е от компетенцията на Комисията с председател Анна Страшимирова.

Няма коментари:

Публикуване на коментар