сряда, 4 юли 2012 г.

33 бенефициенти срещу 3,8 млн. лева по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
         Министерство на труда и социалната политика в качеството си на управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, постави старта на своето Годишно информационно събитие за 2012 г. чрез откриването на пътуваща фотоизложба под надслов С нас те направиха първата крачка и успяха. Тя ще посети последователно всички областни градове в страната в периода  м. май – м. юли 2012 г., а в гр. Силистра гостува на 4 и 5 юли 2012 г. В рамките на фотоизложбата40 фотографии  разказват човешките истории на съвсем малка част от над 650-те хиляди българи, възползвали се от възможностите по ОП РЧР и представя резултатите от успешни проекти, реализирани в рамките на 141 схеми, финансирани със средства от оперативната програма. 
       Цветан Балевски, началник отдел в ГД „Европейски фондове, международни програми и проекти”, управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” в МТСП, кметът на община Силистра, д-р Юлиян Найденов и областният управител г-н Николай Димов откриха днес пътуващата изложба на площад «Свобода». Фотоизложбата ще се съпътства и с провеждането на Ден на отворени врати на ОП РЧР. Желанието на екипа на ОП РЧР е да даде възможност на всички заинтересовани лица – бенефициенти, представители на целевите групи, медии, широката общественост, да разговарят директно с експерти на оперативната програма и да се запознаят с напредъка по изпълнението й, с процедурите, които предстои да се обявят, или да се включат в състезания за популяризиране на ОП РЧР в България. 
     От старта на оперативната програма през 2007 г. до днес са 33 са работилите по нея бенефициенти, които разказаха на силистренци своята история. Общата им стойност е около 3,8 млн. лева, а реално изплатените средства са над 1,9 млн. лева, като в тези суми не се включват изпълнявани на територията на областта схеми с директно предоставяне на финансова помощ, които са с национален обхват. Подробна и актуална информация за пътуващата фотоизложбата С нас те направиха първата крачка и успяхае публикувана на информация на уеб-сайта на Оперативната програма Развитие на човешките ресурси: www.esf.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар