събота, 21 юли 2012 г.

РИО на МОМН в Силистра е в челото на Рейтинга на активната прозрачност, Фондация ПДИ над 200 журналисти от цялата страна как да работят с публичните регистри


  

               

Добруджански букет за Гергана Жулева
               
            


В края на м. юли 2012 г. в една от залите на радио „Шумен” се проведе последният от поредицата семинари на Фондация Програма достъп до информация – София на тема „Публични регистри и журналистически разследвания”. В него участваха 20 журналисти от Шумен, Разград, Добрич, Варна и Силистра. В дневния ред на семинара: „Активното публикуване на информация – резултати от проучвания на Фондация ПДИ”, представи д-р Гергана Жулева, изпълнителен директор; „Публичните регистри през случаи, постъпили в ПДИ” разясни юристът Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ. За „Публичните регистри като източник на информация за журналистите” своя опит сподели журналистът д-р Иван Михалев, редактор във в. "Капитал".                 

Семинарът е по проект „Граждански одит на активната прозрачност на управлението” на Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа. За изпълнението му през последните 2 години бяха проведени семинари в различни градове на страната. Близо 4 000 са публичните регистри у нас от най-различен характер. От тях 633 са в интернет. Програма ПДИ проведе проучване на съществуващите в интернет-страници на институции, вкл. на областни управи и общини. На базата на 39 индикатори, носещи точки, за пръв път е подреден Рейтинг за активна прозрачност. Той може да бъде резгледан на интернет-страницата на Програмата.

В продължение на три месеца т.г. са проучени 474 страници в интернет на централни, териториални и общински структури. По електронен път са пуснати 485 заявления за достъп до информация. „Мястото в рейтинга, обозначаващ активността в публикация на информация и актове на институциите не е едно и също с впечатленията на гражданите за работата в тях”, уточняват от Фондацията.Да припомним, че задълженията за активна публичност са от 2008 г. насам, а за местното самоуправление – от 2006 г. „От 2013 г. институциите, вкл. второстепенните разпоредители с бюджета, ще бъдат задължени да публикуват детайли от средствата, с които разполагат за дейността си”, заяви д-р Гергана Жулева. 

От декември м.г. в интернет съществува специален портал с информация по този въпрос – „Рейтинг на активната прозрачност 2012” и Портал на публичните регистри в България (http://www.aip-bg.org). Той оценява Интернет страниците на административните структури на изпълнителната власт от гледна точка на задълженията по Закона за достъп до обществена информация и други нормативни актове за публикуване на информация в интернет. Програма Достъп до Информация провежда такова ежегодно проучване от 2006 г. насам, но за първи път публикува резултатите във вид на рейтинг, онагледяващ развитието на прозрачността в институциите. Тази дейност се вписва в контекста на участието на България като една от 55 страни, включили се по инициатива на президентите Барак Обама и Дилма Русеф в т.нар. Глобална инициатива за прозрачно управление, стартирала през 2011 г.

„В България има достатъчно жeлещи да съдят журналисти”, заяви д-р Иван Михалев, журналист с 16-годишен стаж, редактор в седмичника „Капитал”. Според него това е достатъчно предупреждение към българските журналисти да работят по-внимателно с информацията, дори когато е извлечена коректно от регистрите. Прослушването им отнема от няколко минути до няколко часа, за разлика от преди години, когато разследванията са продължавали с месеци и години. Той прави уговорките, че от една страна „регистрите могат да разглезят журналистите”, а от друга страна – да ги подведат, поради което им остава като актуално т.нар. базово задължение да проверяват всички възможни източници. Михайлов препоръча на основата на личния си опит 10 примерни публични регистъра, които биха помогнали на всеки журналист да сглоби пъзела от достоверна информация по всеки проблем, интересуващ обществеността, за който тя ще научи благодарение на медиите.

Да погледнем в огледалото на рейтинга, за да потърсим мекстата на участниците от Крайдунавска Добруджа. Преди това да кажем, че сред проверените 487 институции община Добрич е най-напред, следвана от Министeрство на отбраната и Министeрство на образованието, младежта и науката. Най-накрая отзад напред са общините Бойница, Брегово и Регионалната здравна инспекция в Благоевград.

Къде сме ние? От силистренци най-напред – на 12-о място, е Регионален инспекторат по образованието – Силистра (№2 в раздела Изпълнителна власт – Териториални органи в системата на изпълнителната власт), на 47-о – община Алфатар (№20 сред общините), на 81-о – община Главиница (№35 сред общините), на 99-о Регионална здравна инспекция – Силистра (№19 сред териториалните органи в системата на изпълнителната власт), на 104-о – Областна администрация – Силистра (№14 сред областните администрации) , на 239-о –  община Дулово (№111 сред общините), на 284-о – община Тутракан (№139 сред общините), на 294-о – община Силистра (№144 сред общините), на 387-о – община Ситово (№199 сред общините), на 403-о – ОДМВР – Силистра (74 сред териториалните органи в системата на изпълнителната власт), на 468-о – община Кайнарджа (№254 сред общините).

От останалите общи заключения правят впечатления констатациите: 2/3-и от интернет-страниците на институциите са представили нормативната база, определяща с какви проблеми се занимават. Сред положителните примери обаче не са ОДМВР-Силистра, както и общините Дулово и  Кайнарджа. Община Кайнарджа единствена от добруджанци е в негативния списък и по критерия „представяне на структурата институцията на уебстраницата”. Пак кайнарджанци и от общините Тутракан и Главиница не се коректни и в критерия „представяне на функциите на институцията”. 

Общините Кайнарджа и Ситово са пропуснали да споделят в интернет какви са услугите, които извършват администрациите им. Областна администрация – Силистра, ОДМВР – Силистра, както и община Дулово не са публикували списък на нормативни актове, правилници, наредби, инструкции и постановления. Без списъци на индивидуалните актове, заповеди и  решения са Областна администрация – Силистра, ОДМВР – Силистра, общините Кайнарджа и Ситово. Що се отнася до списък с решенията на общинските съвети, в графата „няма данни” са Областна администрация – Силистра, ОДМВР – Силистра, Регионален инспекторат по образованието – Силистра, Регионална здравна инспекция – Силистра. 

Подобно е и с информационните масиви в уебстраниците на ОДМВР – Силистра и община Дулово. В ОДМВР – Силистра, както и в общините Силистра, Кайнарджа и Ситово, няма данни да са  обявени наименованието, телефонът, работното време и името на длъжностното лице, електронният и пощенският адреси, на звеното в съответната администрация, отговарящи за приемането на заявленията по Закона за достъп до обществена информация, какъвто в България има от 2 000 г. насам. Областна администрация, ОДМВР, общините Силистра, Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Ситово и Тутракан са пропуснали да уведомят фондацията дали при тях има постъпили заявления за достъп до информация, както и за откази по тях. Над 80% от проверените институции са в същия списък, т.е. в графата „няма данни”.

Интересен е разделът за публикации на бюджетите на институциите за последните 4 години. Неизменен пропуск по този показател има община Алфатар, Силистра, Главиница, Дулово и Ситово – в някои от годините, а данни няма за Областна администрация – Силистра, ОДМВР – Силистра, Регионален инспекторат по образованието – Силистра, Регионална здравна инспекция – Силистра. Общините Силистра, Дулово, Главиница и Ситово имат пропуснати години и с непубликувани финансови отчети. 

Програми и стратегии липсват на страниците на ОДМВР – Силистра и община Дулово. ОДМВР е без списък за конфликти на интереси, подобно на общините Алфатар, Главиница, Дулово, Тутракан, Кайнарджа и Ситово. Без регистър в интернет за ообществени поръчки са Областна администрация – Силистра, ОДМВР – Силистра, Регионален инспекторат на образованието, Регионална здравна инспекция, както и общините Силистра и Дулово. За 90% от институциите няма информация, че имат в интернет списък за възложените общестени поръчки. 

От силистренските институции положителен пример единствено е община Алфатар, т.е. само за там е ясно, че разполагат с този списък. Без данни са и 11-е наши изследвани институции и по критерия „публикувани на страницата в интернет на декларации за имотно състояние и доходи”.


Иван Михалев - вляво, Александър Кашъмов - вдясно
            

„Динамична е ситуацията с данните по комплекта от критерии на Фондация ПДИ, по които е правено изследването в периода януари – март 2012 г.”, заяви при представянето му д-р Гергана Жулева, неин изпълнителен директор от създаването й през 1996 г. Предоставената информация е в полза на институциите, за да се ориентират в обстановката и евентуално да я „подобрят”, при положение, че имат желание да изглеждат съвременни, коректни и открити пред обществото.

Фондация Програма достъп до информация – София за пръв път през 2012 г. създаде т.нар. Рейтинг на активната прозрачност. Той бе съставен на базата на близо 40 индикатора. Резултатите в него са достъпни на интернет-страницата на Фондацията (http://www.aip-bg.org). В началото на тази година в продължение на три месеца са проучени  474 уебстраници на 487 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно нива. Нивото на прозрачност е оценявано с точки, като възможният максимум по тях е 60,5. По електронен път са пуснати 485 заявления за достъп до информация. „Мястото в рейтинга, обозначаващ активността в публикация на информация и актове на институциите не е тъждествено с впечатленията на гражданите за работата в тях”, уточняват от Фондацията.

Да погледнем в огледалото на рейтинга, за да потърсим местата на участниците в него. С 52 т. община Добрич е най-напред в общата класация сред проверените 487 институции, следвана от Министерство на отбраната и Министерство на образованието, младежта и науката. Най-накрая отзад напред са общините Бойница и Брегово, както и Регионалната здравна инспекция в Благоевград.

Къде сме ние от Крайдунавска Добруджа? Най-напред – на 12-о място, е Регионален инспекторат по образованието – Силистра. Той е №2 в раздела Изпълнителна власт – Териториални органи в системата на изпълнителната власт. На 47-о място е община Алфатар (само сред общините е №20); на 81-о – община Главиница (№35 сред общините); на 99-о е Регионална здравна инспекция – Силистра (№19 сред териториалните органи в системата на изпълнителната власт); на 104-о – Областна администрация – Силистра (№14 сред областните администрации); на 239-о –  община Дулово (№111 сред общините); на 284-о – община Тутракан (№139 сред общините); на 294-о – община Силистра (№144 сред общините); на 387-о – община Ситово (№199 сред общините); на 403-о – ОДМВР – Силистра (№74 сред териториалните органи в системата на изпълнителната власт); на 468-о – община Кайнарджа (№254 сред общините).

От останалите общи заключения правят впечатление констатациите: над 2/3 от интернет-страниците от целия комплект от институции са представили нормативната база, определяща с какви проблеми се занимават съответните институции. Сред положителните примери обаче не са ОДМВР – Силистра, както общините Дулово и Кайнарджа. Община Кайнарджа единствена от добруджанци е в негативния списък и по индикатора „представяне на структурата на институцията на уебстраницата си”. Пак кайнарджанци, заедно с общините Тутракан и Главиница не са коректни и в индикатора „представяне на функциите на институцията”.

Общините Кайнарджа и Ситово са пропуснали също да споделят в интернет какви са услугите, които извършват администрациите им. Областна администрация и ОДМВР, както и община Дулово, не са публикували списък на нормативни актове, правилници, наредби, инструкции и постановления. Без списъци на индивидуалните актове, заповеди и решения са Областна администрация и ОДМВР, а сред общините – Кайнарджа и Ситово. Що се отнася до списъка с решенията на общинските съвети, в графата „няма данни” са Областна администрация, ОДМВР, Регионален инспекторат по образованието и Регионална здравна инспекция. Подобно е и с информационните масиви в уебстраниците на ОДМВР и община Дулово. В ОДМВР, както и в общините Силистра, Кайнарджа и Ситово няма данни дали са обявени наименованието, телефонът, работното време и името на длъжностното лице, електронният и пощенският адреси на звеното в съответната администрация, отговарящи за приемането на заявленията по Закона за достъп до обществена информация, с какъвто България разполага от 2 000 г. насам.

Областна администрация, ОДМВР; общините Силистра, Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Ситово и Тутракан са пропуснали да уведомят фондацията дали при тях има постъпили заявления за достъп до информация, както и откази по тях. Над 80% от проверените институции са в същия списък, т.е. в графата „няма данни”. Следователно би било хубаво да проверят отново масивите си в интернет и да ги допълнят, за да излязат съвсем на светло.

Интересен е разделът за публикации на бюджетите на институциите за последните 4 години. Неизменен пропуск по този показател има община Алфатар, а в Силистра, Главиница, Дулово и Ситово – само в някои от годините; във фондацията липсват данни за Областна администрация, ОДМВР, Регионален инспекторат по образованието и Регионална здравна инспекция. Общините Силистра, Дулово, Главиница и Ситово имат пропуснати години и с непубликувани финансови отчети. Без данни за програми и стратегии са страниците на ОДМВР и община Дулово. ОДМВР е без списък за конфликти на интереси, подобно на общините Алфатар, Главиница, Дулово, Тутракан, Кайнарджа и Ситово. 

Без регистър в интернет за обяви за обществени поръчки са Областна администрация, ОДМВР, Регионален инспекторат на образованието, Регионална здравна инспекция; общините Силистра и Дулово. За 90% от институциите в страната няма информация да са публикували в интернет списък за възложените общестени поръчки. От силистренските институции единствен положителен пример е община Алфатар, т.е. само за нея е ясно, че разполага с този списък за публична употреба. Без данни са 11-е наши изследвани институции и по индикатора „публикувани на страницата в интернет на декларации за имотно състояние и доходи”.

Общото заключение на Фондация ПДИ е, че е динамична ситуацията с данните по комплекта от индикатори на Фондация ПДИ, по които е правено изследването в периода януари – март 2012 г., за да бъде създаден този първи по рода си Рейтинг на активната прозрачност. Предоставената информация е в полза на институциите, за да се ориентират в обстановката и евентуално да я „подобрят”, при положение, че имат желание да изглеждат съвременни, коректни и открити пред обществото. Всичко това стана ясно при представянето на рейтинга пред 20 журналисти от Шумен, Варна, Добрич, Разград и Силистра по време на последния от поредицата семинари на Фондация Програма достъп до информация – София на тема „Публични регистри и журналистически разследвания”, проведен в град Шумен на 20 юли 2012 г. Семинарът е по проект „Граждански одит на активната прозрачност на управлението” на Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа.

Фондация Програма достъп до информация – София за пръв път през 2012 г. създаде т.нар. Рейтинг на активната прозрачност. Той бе съставен на базата на близо 40 индикатора. Резултатите в него са достъпни на интернет-страницата на Фондацията (http://www.aip-bg.org). В началото на тази година в продължение на три месеца са проучени 474 уебстраници на 487 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно нива. Нивото на прозрачност е оценявано с точки, като възможният максимум по тях е 60,5. По електронен път са пуснати 485 заявления за достъп до информация. „Мястото в рейтинга, обозначаващ активността в публикация на информация и актове на институциите не е тъждествено с впечатленията на гражданите за работата в тях”, уточняват от Фондацията.

Да погледнем в огледалото на рейтинга, за да потърсим местата на участниците в него. С 52 т. община Добрич е най-напред в общата класация сред проверените 487 институции, следвана от Министерство на отбраната и Министерство на образованието, младежта и науката. Най-накрая отзад напред са общините Бойница и Брегово, както и Регионалната здравна инспекция в Благоевград.

Къде сме ние от Крайдунавска Добруджа? Най-напред – на 12-о място, е Регионален инспекторат по образованието – Силистра. Той е №2 в раздела Изпълнителна власт – Териториални органи в системата на изпълнителната власт. На 47-о място е община Алфатар (само сред общините е №20); на 81-о – община Главиница (№35 сред общините); на 99-о е Регионална здравна инспекция – Силистра (№19 сред териториалните органи в системата на изпълнителната власт); на 104-о – Областна администрация – Силистра (№14 сред областните администрации); на 239-о –  община Дулово (№111 сред общините); на 284-о – община Тутракан (№139 сред общините); на 294-о – община Силистра (№144 сред общините); на 387-о – община Ситово (№199 сред общините); на 403-о – ОДМВР – Силистра (№74 сред териториалните органи в системата на изпълнителната власт); на 468-о – община Кайнарджа (№254 сред общините).

От останалите общи заключения правят впечатление констатациите: над 2/3 от интернет-страниците от целия комплект от институции са представили нормативната база, определяща с какви проблеми се занимават съответните институции. Сред положителните примери обаче не са ОДМВР – Силистра, както общините Дулово и Кайнарджа. Община Кайнарджа единствена от добруджанци е в негативния списък и по индикатора „представяне на структурата на институцията на уебстраницата си”. Пак кайнарджанци, заедно с общините Тутракан и Главиница не са коректни и в индикатора „представяне на функциите на институцията”.

Общините Кайнарджа и Ситово са пропуснали също да споделят в интернет какви са услугите, които извършват администрациите им. Областна администрация и ОДМВР, както и община Дулово, не са публикували списък на нормативни актове, правилници, наредби, инструкции и постановления. Без списъци на индивидуалните актове, заповеди и решения са Областна администрация и ОДМВР, а сред общините – Кайнарджа и Ситово. Що се отнася до списъка с решенията на общинските съвети, в графата „няма данни” са Областна администрация, ОДМВР, Регионален инспекторат по образованието и Регионална здравна инспекция. Подобно е и с информационните масиви в уебстраниците на ОДМВР и община Дулово. В ОДМВР, както и в общините Силистра, Кайнарджа и Ситово няма данни дали са обявени наименованието, телефонът, работното време и името на длъжностното лице, електронният и пощенският адреси на звеното в съответната администрация, отговарящи за приемането на заявленията по Закона за достъп до обществена информация, с какъвто България разполага от 2 000 г. насам.

Областна администрация, ОДМВР; общините Силистра, Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Ситово и Тутракан са пропуснали да уведомят фондацията дали при тях има постъпили заявления за достъп до информация, както и откази по тях. Над 80% от проверените институции са в същия списък, т.е. в графата „няма данни”. Следователно би било хубаво да проверят отново масивите си в интернет и да ги допълнят, за да излязат съвсем на светло.Част от представителите на Силистра и Тутракан в семинара
          
Интересен е разделът за публикации на бюджетите на институциите за последните 4 години. Неизменен пропуск по този показател има община Алфатар, а в Силистра, Главиница, Дулово и Ситово – само в някои от годините; във фондацията липсват данни за Областна администрация, ОДМВР, Регионален инспекторат по образованието и Регионална здравна инспекция. Общините Силистра, Дулово, Главиница и Ситово имат пропуснати години и с непубликувани финансови отчети. Без данни за програми и стратегии са страниците на ОДМВР и община Дулово. 

ОДМВР е без списък за конфликти на интереси, подобно на общините Алфатар, Главиница, Дулово, Тутракан, Кайнарджа и Ситово. Без регистър в интернет за обяви за обществени поръчки са Областна администрация, ОДМВР, Регионален инспекторат на образованието, Регионална здравна инспекция; общините Силистра и Дулово. За 90% от институциите в страната няма информация да са публикували в интернет списък за възложените общестени поръчки. 

От силистренските институции единствен положителен пример е община Алфатар, т.е. само за нея е ясно, че разполага с този списък за публична употреба. Без данни са 11-е наши изследвани институции и по индикатора „публикувани на страницата в интернет на декларации за имотно състояние и доходи”. Общото заключение на Фондация ПДИ е, че е динамична ситуацията с данните по комплекта от индикатори на Фондация ПДИ, по които е правено изследването в периода януари – март 2012 г., за да бъде създаден този първи по рода си Рейтинг на активната прозрачност. Предоставената информация е в полза на институциите, за да се ориентират в обстановката и евентуално да я „подобрят”, при положение, че имат желание да изглеждат съвременни, коректни и открити пред обществото.
 Няма коментари:

Публикуване на коментар