четвъртък, 19 юли 2012 г.

В Калипетрово искат бившата здравна служба да стане етномузей
Закъсняла инвестиция с перспектива или поредна продажба на общински имот? Въпросът е свързан с продажбата на т.нар здравна служба в Калипетрово. Иде реч за „Поземлен имот с площ 1 510 м2, заедно с построената в него масивна едноетажна сграда – бивша здравна служба”. Последната обява бе за начална тръжна цена 30 000 лв с включен ДДС и стъпка на наддаване 1 500 лв, но не се получи резултат. Дилемата ще бъде решена на предстоящото заседание на Общински съвет-Силистра на 26 юли т.г. Разпореждането е по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол с имот – частна общинска собственост, по кадастралната карта на с. Калипетрово, намираща се на ул. „Рашко Блъсков”. Кметът на с. Калипетрово Спаска Димитрова търси финансиране за идейния проект с наименование „Ески Калипетра”, в който проект акцент се поставя върху старата здравна служба, намираща се в центъра на населеното място. „Тази сграда е неизменно свързана с историята на с. Калипетрово. Тя е част от нашето битие и няма по-подходяща сграда от тази като визия и местоположение за разработване на идеята за Етнографски музей и Дом на занаятите”, споделя младият кмет на Калипетрово. Идеята е да се обособи стара част на Калипетрово по подобие на стария Пловдив, Етъра в Габрово или Самоводската чаршия във Велико Търново. В съчетание с разположените наблизо старинни обекти - църквата „Св.Димитър” с над 160-годишната си история; сградата на първото училище за цяла Северна България, превърнато в Духовен център; емблематичната изворна чешма и НЧ „Пробуда” се оформя цял исторически комплекс. Безспорно част от тях също имат нужда от ремонтни дейности. Трудно е да се намерят средства, но местните хора смятат, че с упоритост и постоянство може да постигнат намеренията си. Разбира се, ако не бъде продадена. Поредният опит на Община Силистра да продаде сградата на бившата здравна служба през 2011 г. се оказа неуспешен, но не се знае какъв ще бъде изходът при следващия търг. Според патриотично настроените калипетровци продажбата на този имот е продажба на част от историята им. Тази година е направен опит за кандидатстване по проекта „Красива България”, но има отказ за съдействие от общината  поради кратките срокове за подготовка на изискуемите документи. Безсмислено е да обвиняваме някого за днешното състояние на сградата, защото гледайки назад губим сили и пропускаме добри идеи и възможности. От името на кметството в с. Калипетрово има входирана докладна записка до кмета на община Силистра за оттегляне на обекта от Списъка за приватизационни обекти и за недопускане на продажба на обекта. Съдбата на този значим за Калипетрово обект обаче ще се реши на предстоящото заседание на Общинския съвет Силистра. С разбирането, че е по-лесно да се вземе решение за продажба на имот, отколкото да се търси начин за запазване и инвестиране с перспектива.

Няма коментари:

Публикуване на коментар