събота, 18 март 2023 г.

В ход е присъединяването на „В и К” ООД - Силистра към „Български ВиК холдинг“ ЕАД

 В навечерието на Световния ден на водата колективът на „В и К” ООД – град Силистра проведе по традиция по синдикална линия тържество за своя професионален празник. В него участваха над 200 души от различните отдели и от районите от областта. Присъстващите бяха поздравени със специален адрес от областния управител инж. Николай Неделчев от името на държавната власт в област Силистра.

Управителят на дружеството инж. Тошко Тодоров в своето слово благодари на организаторите за тържеството, подчертавайки важността на водата в природата и за живота на хората и всички живи същества. „Споделям мнението на своите колеги, че за бранша 2022 година е била най-трудна през последните двадесетина години”, заяви той. Още повече, че дружеството е участник и в тукещ мащабен воден проект. Като възложител В и К е с над 90% напредък във водния цикъл, което осигурява специално отношение към дружеството от страна на Управляващия орган.

Той направи кратък отчет, от който става ясно, че успешно пред КЕВР е защитен петгодишен бизнес проект; приета е и пусната в реален работен режим Пречиствателна станция – Тутракан. С изключение на Алфатар останалите общини са приели предложените им инвестиционни програми. Междувременно още преди инфлационните процеси с 25% са увеличени заплатите на работещите.

Представени бяха и предстоящи нововъведения в работата: модернизация на аварийния транспорт; обучение и оптивмизация на процесите на „Инкасо”; както и дигитализация. В ход е присъединяване към „Български ВиК холдинг“ ЕАД (Дружеството; Холдингът), което е еднолично акционерно холдингово дружество с държавно имущество в капитала, явяващо се принципал на всички дружества с държавно участие и с предмет на дейност водоснабдяване и канализация (Дружеството е регистрирано в Търговски регистър през м. май 2020 г.).

Няма коментари:

Публикуване на коментар