вторник, 19 февруари 2019 г.

Тригодишна забрана за риболов в определени райони в България

www.ekonovini.bg. Тригодишна забрана за риболов в определени райони наложи със своя заповед министърът на земеделието Румен Порожанов. Целта на Наредбата е да се запази биоразнообразието в реките и в Черно море. Новите правила ще действат между 2019 г. и 2021 г. В новата забрана влизат 7 участъка в Черно море, 37 местности по брега на Дунав, последните 200 метра от устието на всяка река преди вливането й в Дунав - повече от 200 реки, язовири и езера или части от тях. Забранява се и стопанският риболов в акваториите на пристанищата с отдалеченост до 1 морска миля от бреговата линия, с изключение на риболова в зоните на действие на специализираните уреди за стопански риболов. 
В заповедта четем: във водите на българския участък на река Дунав се забранява риболовът с всякакъв вид риболовни уреди и средства, както следва: в канали, затони, брега на самите острови и в прибрежната им зона на ЗМ „Калимок-Бръшлен”, koято обхваща островната група между остров „Голям Бръшлен” и румънския бряг от р.км. 451.500 до р.км. 455.400, „Безименен” от р.км. 445 до 448.00, както и канала между острова и българския бряг; в ЗМ „Гарвански блата”, землища с. Гарван и с. Попина, община Ситово, област Силистра, с изключение на любителския риболов в периода от 01.08 до 15.02 на следващата година.
В ЗМ „Блатото край село Малък Преславен”, землището на с. Малък Преславен, община Главиница, област Силистра, с изключение на любителски риболов в източната страна на блатото, за периодите от 01.01 до 14.04 и от 16.06 до 14.04 на следващата година; във временните и постоянни затони на ЗМ „Дойчов остров”, както и от брега от р.км. 527.500 до р.км. 528.700.
Забранен е риболовът от брега на островите, в канали и затони на самите острови на р. Дунав, в които попадат „Голям Бръшлен” от р.км. 449.600 до р.км. 453.700, „Калимок” от р.км 437.300 до р.км. 441.500 и „Радецки” от р.км. 434.300 до р.км. 437.600, в канала между о. Калимок и българския бряг, и в прибрежната им зона.
В поддържан резерват „Сребърна”, в който попада и остров „Девня”, както и канала на река Дунав между острова и брега, с изключение на любителския риболов на брега на река Дунав от р км. 390.300 до р.км. 393 и участъците по западния бряг на езерото.
Във водите на българския участък на река Дунав се забранява стопанският риболов с всякакъв вид риболовни уреди и средства, както следва: във всички басейни и водоеми между с. Ряхово и гр. Тутракан по протежението на р. Дунав, както и във всички входни и изходни канали, попадащи в границите на защитена местност (ЗМ) „Калимок-Бръшлен” и свързващи влажните зони с р. Дунав в радиус от 200 м от заустването им - землища с. Ряхово, с. Голямо Враново, с. Бабово и с. Бръшлен, община Сливо поле, област Русе, както и с. Цар Самуил, с. Нова Черна, с. Старо село и гр. Тутракан, община Тутракан, област Силистра.

Няма коментари:

Публикуване на коментар