петък, 15 февруари 2019 г.

Пловдивско-русенската изложба „От Виена и Константинопол. Ет­нография на града“ гостува за месец в Тутракан


Така се нарича нова­та мобилна изложба, която ще гостува на Тутракан и гостите на града от 15 февруари в продължение на месец в Изложбената зала на Историческия музей. Мобилната експозиция е съвместен проект на Регионален етнографски музей Пловдив и Регио­нален исторически музей Русе, реализирана във връзка с Българско­то председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. 

Изложбата „От Виена и Константинопол. Ет­нография на града“ пред­ставя европеизацията на всекидневието в българ­ските градове и прехода към Модерността в края на XIX век. В това време Пловдив и Русе са главни­те икономически двига­тели на младата българ­ска държава, а ефектът от създаденото благо­състояние се отразява и върху начина на живот на техните жители. 

Възпри­емането на практики от Модерността е резултат на влиянието на две импе­рии, чиито столици са се превърнали в символи за страните от Балканите. Константинопол усво­ява европейски модели и ги адаптира за елита в Османската империя, а Виена е посредник на влиянието от Западна Европа, но и сама създава стил. 

Индустриалната ре­волюция отваря нови възможности за обмен, създава нови пътища с помощта на железница­та, а парният двигател е навсякъде - по реки и в пивоварни. Телеграфът и телефонът скъсяват разстоянията, а медиите пренасят новини и рекла­ми от цял свят. 

Въпреки че са провод­ници на стила на Виена и Константинопол, Русе и Пловдив изграждат свой собствен дух. Градовете търсят себе си чрез об­разите на други градове - затова съществува Кючюк Париж в Пловдив, а Русе е разпознаван като Малката Виена. С кого всъщност се съизмерват двата града показват и названията на ресторанти, както и на хотели (в Пловдив любими места за празненства са хотелите „Молле“ и „Люксембург“ (с театър). В Русе това са „Букурещ“ и „Виена“ ). 

Преходът към Модер­ността намира отра­жения във всички сфери -  градоустройство, архитектура (в Плов­див работят чешките архитекти Хенрих Майер, Йосиф Шнитер, а Русе по­пада под властта на австро-унгарския вкус чрез виенчаните Фридрих Грюнангер, Едуард Винтер, Петер Паул Бранг и др.), инте­риорна градските къщи във „виенски“ и „цариградски“ стил, музика, фотогра­фия, дамско и мъжко облекло, аксесоари, кухня, хранене.


Няма коментари:

Публикуване на коментар