петък, 27 април 2012 г.

Онлайн фотоконкурс „Отлични туристически дестинации EDEN - България” 2012

Стартира конкурс по изпълнение на проект „Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН от България”, съфинансиран от Европейската комисия, съгласно споразумение за безвъзмездна финансова помощ SI2.ACGRACE044883600 от 9ти ноември 2011 г., Министерство на икономиката, енергетиката и туризма стартира онлайн фотоконкурс по темите на ЕДЕН за промоция на дестинациите ЕДЕН в България”. Чрез своите фотографии участниците представят една различна гледна точка, свързана с туристическите забележителности (природни, културни, исторически, обичаи, бит, атракции и други), намиращи се на територията на EDEN дестинациите от България - победители и подгласници от проведените 3 тематични национални конкурса за отлична туристическа дестинация. Сред тях област Силистра спечели през 2010 г. конкурса в раздела "Водата - извор на живот и благоденствие". Подгласник в конкурса по темата "Тракийският дух" бе проектът „Вечноживият дух на тракийския бог Залмоксис”, разработен от РИМ-Силистра. Залмоксис  е полу-митичен цар и бог на тракийското племе гети, които вярвали в безсмъртието на душата и в задгробния живот. Те смятали, че като умрат, отиват при Залмоксис и пращали всеки пет години пратеник, който да извести на бога техните нужди и желания. За участие в Онлайн фотоконкурс „Отлични туристически дестинации EDEN - България“ 2012, трябва да бъде попълнен формуляр, достъпен на адрес http://bulgariatravel.org/bg/news/26 . На този адрес може да бъде получена и пълната информация по регламента на конкурса. Формулярът за участие заедно със снимките трябва да бъде изпратен на адрес  eden@mee.government.bg. Всяка допълнителна информация ще бъде публикувана своевременно на официалната страница на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма - www.mi.government.bg и официалния туристически портал на България – www.bulgariatravel.org
вор на живот и благоденствиет и благоденствие”
(акватик туризъм)

Няма коментари:

Публикуване на коментар