четвъртък, 19 април 2012 г.

Професори и студенти от Ватикана оглеждат руини от Римската империя в Силистра


             Близо 50 студенти и професори от университета във Ватикан, Италия, бяха за някоко часа в Силистра, за да видят лично и наживо останките от римската империя в рамките на древния Дуросторум. Археолог от Варна ги води в нашия град в рамките на едноседмичен многоетапен колоквиум от София до Варна, през много места в България, където бликат изворите на историята. Домакин на проявата бе РИМ – Силистра и лично Георги Атанасов, д-р по християнска история. Практика е в някои университети след като мине семестърът да се правят екскурзии по съответните места. „Гостите знаеха всички статии за нашата история, вкл. и моите”, каза Георги Атанасов.

Няма коментари:

Публикуване на коментар