вторник, 17 април 2012 г.

Ловците и риболовците в Силистра се отчитат на събрание

     В сряда в комплекс "Данубе" е годишното отчетно събрание на Ловно-рибарско дружество "Сокол 1", съобщи неговият председател инж. Мирослав Миткин. Форумът е задължителен съобразно устава на дружеството, регистрирано като Сдружение с нестопанска цел по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Резултати, проблеми, акции, планове - всичко това в рамките на събранието, в което участват представители на дружинките. Както е известно, до юни вече е забранен уловът на риба.

Няма коментари:

Публикуване на коментар