вторник, 17 април 2012 г.

ПМГ, ЕГ и Спортното училище – със свои представители на Националната олимпиада по "История и цивилизация"


Иван Занов
            На 27, 28 и 29 април 2012 г. в Шумен ще се проведе Националният кръг на Олимпиадата по „История и цивилизация”. От Силистра ще участват 5 ученика. ПМГ „Св. Кл. Охридски” изпраща седмокласника Петър Добромиров Георгиев и дванадесетокласниците Владислав Иванов Атанасов, Джунейт Турхан Мехмед и Явор Йорданов Стойчев. Те ще бъдат придружени от учителите Маргарита Александрова и Тодор Николаев. За отбелязване е значителният факт, че Владислав има най-висок брой точки в страната от Областния кръг – 87,50 от 100 възможни точки. ЕГ „П. Яворов” се представя от Иван Миленов Иванов – ХІІ клас. Негови учителки са Донка Коева и Теодорина Тодорова. ОСУ „Дръстър” също има свой представител – главният учител по „История и цивилизация” Иван Занов, който вече втора година е член на Националната комисия на Олимпиадата.

Няма коментари:

Публикуване на коментар