неделя, 29 април 2012 г.

"48-ТЕ ЗАКОНА НА ВЛАСТТА" ПО РОБЪРТ ГРИЙН

        Закон№1 "Никога не засенчвайте висшестоящите" ; Закон 2 "Никога не се доверявайте прекалено много на приятелите си, научете се да използвате враговете си"; Закон №3 "Прикривайте плановете си, колкото е възможно по-старателно"; Закон №4 "Споделяйте колкото е възможно по-малко"; Закон №5 "От репутацията ви зависи толкова много - пазете я с цената на живота си"; Закон №6 "На всяка цена трябва да се стремите да привличате вниманието на силните на деня"; Закон №7 "Оставете другите да работят за Вас, но не забравяйте своя дял от печалбата"Закон №8 "Принуждавайте другите да изпълняват Вашите желания. За целта, ако се налага, можете да им заложите щедра примамка"; Закон №9 "Ще спечeлите единствено чрез решителни действия.Само Вашите аргументи не са досаттъчни, за да  изтръгнете победата"; Закон №10 "Провалите могат да бъдат заразителни - избягвайте неудачниците". Закон №11 "Научете се да превръщате хората около Вас в покорни създания, зависещи от Вашата воля"; Закон №12 "Бъдете избирателно честен и щедър, за да обезоръжите жертвите си"; Закон №13 "Когато молите за помощ, трябва да разчитате на себелюбието на другите, а не на тяхното благородство и безкористност"; Закон №14 "Дръжте се като приятел, действайте като шпионин"; Закон №15 "Унищожавайте бизмилостно враговете си" Закон №16 "Използвайте дните, когато сте далеч от сцената на събитията, за да изглеждате почтен и достоен за уважение"; Закон №17 "Дръжте другите в състояние на напрежение, неизвестност, тревожност. Създавайте атмосфера на несигурност"; Закон №18 "Не се ограждайте с крепостни стени - всяка изолация крие много опасности"; Закон №19 "Винаги трябва да знаете с кого си имате работа - в противен случай може да обидите напълно невинен човек"; Закон №20 "Никому не се подчинявайте"; Закон №21 "Преструвайте се на наивен, за да уловите в мрежите си други наивници. Представяйте се за по-глупав, отколкото сте всъщност"; Закон №22 "Използвайте тактическите отстъпления. Превръщайте собствената си слабост в средство за укрепване на властта Ви"; Закон №23 "Концентрирайте силите си"; Закон №24 "Трябва да умеете да играете ролята на безупречен придворен"; Закон №25 "Научете се да се преструвате, да се представяте в нова светлина"; Закон №26 "Не си цапайте ръцете с мръсни дела"; Закон №27 "Използвайте склонността на хората да си създават кумури"; Закон №28 "Смело се хвърляйте в битката"; Закон №29 "Планирайте всичко от началото, до самия финал"; Закон №30 "Опитвайте се да представяте събитията така, сякаш постигате всичко без особени усилия"; Закон №31 "Дръжте под контрол всички възможни варианти в сценария, оставете другите да играят с картите, които Вие сте им раздали"; Закон №32 "Свирете на тънките струни на фантазията и бляновете на всички, които Ви заобикалят"; Закон №33 "Трябва да умеете да разкривате слабото място на всеки от околните"; Закон №34 "Бъдете царствен, макар и по своему. Дръжте се като владетел, за да се отнасят останалите към Вас като към истински монарх"; Закон №35 "Укъвършенствайте изкуството да подбирате най-подходящия момент за началото на следващата фаза от плана"; Закон №36 "Презирайте това, коете не можете да притежавате. Най-доброто отмъщение стпрямо някого е да го пренебрегвате напълно"; Закон№37 "Трябва да умеете да организирате бляскави зрелища"; Закон №38 "Мислете каквото си искате, но се дръжте като останалите"; Закон №39 "Най-лесно се лови риба в мътна вода"; Закон №40 "Бъдете нащрек, когато Ви поднасят подаръци. Не приемайте покани за безплатни угощения"; Закон №41 "Внимавайте много, ако се опитвате да подражавате на велики личности. Избягвайте задачите, които явно не са по силите Ви"; Закон №42 "Повалете овчаря и стадото ще се разбяга"; Закон №43 "Трябва да умеете да оказвате неотразимо въздействие върху умовете и сърцата на хората"; Закон №44 "Ефектът на огледалото - безпогрешно средство за обезоръжаване и за дразнене на враговете"; Закон №45 "Никога не отричайте необходимостта от промени, ала и никога не се стремете към прекалено резки промени"; Закон №46 "Никога не бива да изглеждате напълно безпогрешни"; Закон №47 "Не прекалявайте със стремежа да победите на всяка цена. Трябва да знаете докъде да ограничавате стремежите си"; Закон №48 "Полезно е да изглеждате загадъчен за околните".

Няма коментари:

Публикуване на коментар